Posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu

Obrazci molitev

za posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu

iz knjižice: Živeti resnico in klic Fatime - Mati Marija v našem življenju, p. Anton Nadrah Ocist, Ljubljana 2016


Besedila v zvezi s posvetitvijo

Tisti, ki se posvetijo, si zavzeto prizadevajo:
1.    za dosledno krščansko življenje po evangeliju,
2.    za posvečevanje nedelj in zapovedanih praznikov,
3.    za redno molitev, tudi molitev rožnega venca,
4.    za obhajanje pobožnosti prvih petkov in prvih sobot,
5.    za medsebojno ljubezen v družini in za pomoč ljudem v duhovni in telesni stiski,
6.    za obnavljanje in širjenje posvetitve.


Molitev za pripravo na osebno posvetitev
Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, vama se hočemo osebno posvetiti in izročiti. Pomagajta nam, da bomo v času priprave bolje doumeli vajino izredno ljubezen do nas in bomo to ljubezen vračali s poglobljeno molitvijo in bolj krščanskim življenjem. Radi bomo molili rožni venec in častili Najsvetejše. Trudili se bomo za večjo zvestobo evangeliju ter Božjim in cerkvenim zapovedim, zlasti zapovedi ljubezni do Boga in do bližnjega. Bolj dejavno bomo sodelovali pri mašni daritvi ter pri obhajanju prvih petkov in prvih sobot. Polni zaupanja se zatekamo v zavetje vajinih ljubečih Src. Varujta nas v vseh nevarnostih in nas po končanem zemeljskem romanju srečno pripeljita v večno domovino. Amen.


Molitev za pripravo na posvetitev župnije

Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, naša župnija se hoče vama posvetiti in izročiti. Pomagajta nam, da bomo v času priprave bolje doumeli vajino izredno ljubezen do nas in bomo to ljubezen vračali s poglobljeno molitvijo in bolj krščanskim življenjem. Radi bomo molili rožni venec in častili Najsvetejše. Trudili se bomo za večjo zvestobo evangeliju ter Božjim in cerkvenim zapovedim, zlasti zapovedi ljubezni do Boga in do bližnjega. Bolj dejavno bomo sodelovali pri mašni daritvi ter pri obhajanju prvih petkov in prvih sobot. Polni zaupanja se zatekamo v zavetje vajinih ljubečih Src. Varujta nas v vseh nevarnostih in nas po končanem zemeljskem romanju srečno pripeljita v večno domovino. Amen.


Osebna posvetitev posameznikov in skupin
Večni Oče, v Svetem Duhu se hočem posvetiti in izročiti Jezusovemu in Marijinemu Srcu, da bi bil vedno bolj predan in zvest tvoj otrok.
Mati Marija, jaz (ime) se danes izročim tvojemu brezmadežnemu Srcu. Sprejmi me v svoje materinsko varstvo in me vodi k svojemu Sinu Jezusu.
Gospod Jezus, po Marijinem brezmadežnem Srcu se posvetim in izročim tvojemu presvetemu Srcu. Upodobi moje srce po svojem Srcu, da boš ti vedno bolj živel v meni.
Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, s to posvetitvijo in izročitvijo vama vračam ljubezen, ki sta mi jo izkazovala z vsem svojim zemeljskim življenjem, zlasti na Kalvariji, in mi jo izkazujeta še danes. Hkrati obnavljam svojo krstno posvetitev troedinemu Bogu: odpovem se grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu; verujem vse, kar nam je Bog razodel in kakor nas uči katoliška Cerkev.
Obljubim, da bom izpolnjeval Jezusovo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, Božje in cerkvene zapovedi ter se ravnal po nauku cerkvenega učiteljstva pod vodstvom Petrovega naslednika. S tem hočem prispevati k edinosti in rasti Cerkve. Rad bom molil rožni venec osebno, v družini in v drugih skupnostih ter s pobožnostjo prvih petkov in prvih sobot zadoščeval za svoje grehe in grehe vsega človeštva.
Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, pomagajta mi, da bom sprejemal evangelij v svoje srce in ga živel v veri, upanju in ljubezni. Tako bo Jezus Kristus po svojem križu in vstajenju zame pot, resnica in življenje. Naj se hranim z nebeškim Kruhom in živim iz evharistične daritve, da bom premagal vsako zlo in vedno izbral življenje. Poln zaupanja se zatekam v zavetje vajinih ljubečih Src. Varujta me v vseh nevarnostih in me po končanem zemeljskem romanju srečno pripeljita v večno domovino. Amen.


Molitev za osebno posvetitev družine
Jezus, Marija! Z Jožefom sta živela v nazareški družini, zato vama je ljuba vsaka družina, tudi naša.
Mati Marija, Kraljica družine, naša družina, združena v medsebojni ljubezni, se danes izroči tvojemu brezmadežnemu Srcu. Sprejmi nas v svoje materinsko varstvo in nas vodi k svojemu Sinu Jezusu.
Gospod Jezus, zbrani v tvojem imenu se po Marijinem brezmadežnem Srcu posvetimo in izročimo tvojemu presvetemu Srcu. Upodobi naša srca po svojem Srcu, da boš ti vedno bolj živel v nas in med nami.
Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino (*družine z mladoletnimi otroki dodajo: prav posebno vama posvetimo in izročimo vzgojo otrok), pomagajta nam, da bomo vestno izpolnjevali svoje dolžnosti, živeli po Božjih in cerkvenih zapovedih, zlasti zapovedi ljubezni do Boga in do bližnjega, sprejemali evangelij v svoje srce in se ravnali po nauku cerkvenega učiteljstva pod vodstvom Petrovega naslednika. Spoštovati hočemo drug drugega, potrpeti drug z drugim, si odpuščati, vdano s Kristusom nositi svoj križ in si prizadevati za ljubezen, ki je pripravljena dati življenje za drugega. Naj se ne zapremo vase, ampak naj bomo pozorni za potrebe sorodnikov in drugih ljudi.
Kot domača Cerkev naj bo naša družina skupnost milosti in molitve, šola človeških in krščanskih kreposti, zlasti ljubezni. Radi bomo sodelovali pri življenju župnije, se udeleževali svete maše in v zakramentu svete pokore uresničevali spravo z Bogom in med seboj. Evharistični Kruh naj napravlja iz nas eno samo telo. Vsakodnevna družinska in osebna molitev pa naj nam bo najmočnejša spodbuda za sprejemanje odgovornosti, ki jih imamo kot krščanska družina.
Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, varujta nas vsakega greha. Posebej sklenemo, da se bomo varovali grehov zoper vero, upanje in ljubezen, grehov preklinjanja in nečistosti, grehov jezika in nevoščljivosti, grehov sovražnosti in vsake hudobije.
Obljubimo, da bomo posvečevali Gospodove dneve. Za spreobrnjenje grešnikov bomo radi molili rožni venec in s pobožnostjo prvih petkov in prvih sobot zadoščevali za vse žalitve, s katerimi vaju žalimo mi in Bogu odtujeni svet.
Pomagajta nam, da bomo stalno živeli v posvečujoči milosti in vama ostali zvesti do konca. Naj vsi člani naše družine dosežemo srečno starost in bomo nekoč s prijatelji uživali večno veselje v nebesih. Amen.


Župnikova posvetitev župnije, kadar moli sam
Mati Marija, zarja odrešenja, kot župnik župnije*………………………. izročam danes sebe in svojo župnijo* tvojemu brezmadežnemu Srcu. Sprejmi nas v svoje materinsko varstvo in nas vodi k svojemu Sinu Jezusu, ki je luč sveta in edini odrešenik, naše upanje in rešitev.
Gospod Jezus, po Marijinem brezmadežnem Srcu v Svetem Duhu posvečam in izročam tvojemu presvetemu Srcu sebe in svojo župnijo*. Naj bomo vedno bolj predani in zvesti otroci nebeškega Očeta.
Posvečam in izročam ti vse župljane*, začenši od najslabotnejših, od še nerojenih do bolnih, invalidnih in ostarelih. Izročam ti naše družine, naše otroke, našo mladino ter samske in ovdovele. Posebej te prosim za neurejene, ranjene in razbite družine. Ozri se na mlade, ki iščejo smisel življenja, in na tiste, ki se izgubljajo v najrazličnejših omamah. Pomagaj brezposelnim, osamljenim in obupanim. Prosim te za vse oddaljene iz naše župnije*. Po Marijini priprošnji sprejmi vse imenovane v svoje usmiljeno Srce, mene pa napravi za sodelavca tvojega usmiljenja.
Usmiljeni Odrešenik, pomnoži v nas svojo milost, da bomo obnovili svojo krstno posvetitev troedinemu Bogu, se odpovedali grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu. Verujemo naj vse, kar nam je Bog razodel in nas uči katoliška Cerkev. Podeli nam Duha ljubezni, da bomo živeli po evangeliju, izpolnjevali tvojo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, Božje in cerkvene zapovedi, vredno prejemali zakramente, zlasti zakrament sprave in evharistije, ter se ravnali po nauku cerkvenega učiteljstva. Podpiraj nas, da bomo v moči Svetega Duha ter njegovih darov in karizem z veseljem in velikodušnostjo prisluhnili Božjemu klicu in nanj odgovorili, sodelovali pri novi evangelizaciji ter prispevali k edinosti in rasti župnijske skupnosti* in vesoljne Cerkve.
Spodbujaj nas k molitvi in daj, da se bomo hranili z Božjo besedo in nebeškim Kruhom. Tako bomo, dobro pripravljeni, premagali vsako zlo in vedno izbrali življenje. Varuj nas v vseh nevarnostih in nas na priprošnjo Matere Marije po končanem zemeljskem romanju srečno pripelji v objem usmiljenega nebeškega Očeta. Amen.

* Če ne gre za župnijo, temveč za kakšno drugo skupnost, se besedilo primerno prilagodi.


Župnikova posvetitev župnije, kadar moli skupaj z župljani
Mati Marija, zarja odrešenja, naša župnija*…………………………. se danes izroča tvojemu brezmadežnemu Srcu. Sprejmi nas v svoje materinsko varstvo in nas vodi k svojemu Sinu Jezusu, ki je luč sveta in edini odrešenik, naše upanje in rešitev.
Gospod Jezus, kot župnija* se po Marijinem brezmadežnem Srcu v Svetem Duhu posvečamo in izročamo tvojemu presvetemu Srcu. Naj bomo vedno bolj predani in zvesti otroci nebeškega Očeta.
Posvečamo in izročamo ti vse župljane*, začenši od najslabotnejših, od še nerojenih do bolnih, invalidnih in ostarelih. Izročamo ti naše družine, naše otroke, našo mladino ter samske in ovdovele. Posebej te prosimo za neurejene, ranjene in razbite družine. Ozri se na mlade, ki iščejo smisel življenja, in na tiste, ki se izgubljajo v najrazličnejših omamah. Pomagaj brezposelnim, osamljenim in obupanim. Prosimo te za vse oddaljene iz naše župnije*. Po Marijini priprošnji sprejmi vse imenovane v svoje usmiljeno Srce, nas pa napravi za sodelavce tvojega usmiljenja.
Usmiljeni Odrešenik, pred teboj obnavljamo svojo krstno posvetitev troedinemu Bogu: odpovemo se grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu. Verujemo vse, kar nam je Bog razodel in nas uči katoliška Cerkev. Podeli nam Duha ljubezni, da bomo živeli po evangeliju, izpolnjevali tvojo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, Božje in cerkvene zapovedi, vredno prejemali zakramente, zlasti zakrament sprave in evharistije, ter se ravnali po nauku cerkvenega učiteljstva. Podpiraj nas, da bomo v moči Svetega Duha ter njegovih darov in karizem z veseljem in velikodušnostjo prisluhnili Božjemu klicu in nanj odgovorili, sodelovali pri novi evangelizaciji ter prispevali k edinosti in rasti župnijske skupnosti* in vesoljne Cerkve.
Hočemo se hraniti z Božjo besedo in nebeškim Kruhom ter redno moliti, da bomo, dobro pripravljeni, premagali vsako zlo in vedno izbrali življenje. Varuj nas v vseh nevarnostih in nas na priprošnjo Matere Marije po končanem zemeljskem romanju srečno pripelji v objem usmiljenega nebeškega Očeta. Amen.

(*)Če ne gre za župnijo, temveč za kakšno drugo skupnost, se besedilo primerno prilagodi.


Vsakodnevno obnavljanje posvetitve za posameznike
Presveto Srce Jezusovo, po brezmadežnem Srcu Marijinem ti darujem svoje misli, besede in dejanja današnjega dne. Naj bo po priprošnji Matere Marije vse moje življenje skladno s tvojim evangelijem in prežeto z vero, upanjem in ljubeznijo. Tako boš po svojem križu in vstajenju zame pot, resnica in življenje. Amen.


Vsakodnevno obnavljanje posvetitve za družine
Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, naša družina se vama z ljubeznijo izroča in popolnoma daruje. Bodita z nami in nam pomagajta, da bomo izpolnjevali Jezusovo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, Božje in cerkvene zapovedi ter se ravnali po nauku cerkvenega učiteljstva pod vodstvom Petrovega naslednika. Tako bomo rasli v medsebojni ljubezni in edinosti. Brezmadežno Srce Marijino, vodi nas na poti k Jezusu! Presveto Srce Jezusovo, bodi naše življenje in vstajenje! Amen.


Molitev po posvetitvi župnije
Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, naša župnija se vama z ljubeznijo izroča in popolnoma daruje. Bodita z nami in nam pomagajta, da bomo izpolnjevali Jezusovo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, Božje in cerkvene zapovedi ter se ravnali po nauku cerkvenega učiteljstva pod vodstvom Petrovega naslednika. Tako bomo rasli v medsebojni ljubezni in edinosti. Brezmadežno Srce Marijino, vodi nas na poti k Jezusu! Presveto Srce Jezusovo, bodi naše življenje in vstajenje! Amen.


Škofova posvetitev (nad)škofije
Mati Marija, zarja odrešenja, kot (nad)škof ordinarij (Nad)škofije …… … …… ……… …… ………. izročim in posvetim sebe in našo (nad)škofijo tvojemu brezmadežnemu Srcu. Ohrani nas v svojem materinskem varstvu in nas vodi k svojemu Sinu Jezusu, ki je luč sveta in edini Odrešenik, naše upanje in rešitev.
Gospod Jezus, po Marijinem brezmadežnem Srcu v Svetem Duhu izročim in posvetim tvojemu presvetemu Srcu sebe in našo (nad)škofijo. Naj bomo vedno bolj predani in zvesti otroci nebeškega Očeta.
Izročim in posvetim ti vse kristjane naše (nad)škofije, začenši z najslabotnejšimi, bolnimi, invalidnimi in ostarelimi. Izročim ti naše družine, naše otroke – tudi še nerojene, našo mladino ter samske in ovdovele. Posebej te prosim za neurejene, ranjene in razbite družine ter za vse nespravljene. Ozri se na mlade, ki iščejo smisel življenja, in na tiste, ki se izgubljajo v najrazličnejših omamah. Pomagaj brezposelnim, osamljenim in obupanim. Prosim te za vse, ki so se oddaljili od vere, za tiste, ki ne molijo več, in vse, ki so sovražni do Cerkve in Boga. Po Marijini priprošnji sprejmi vse imenovane v svoje usmiljeno Srce, mene in vse duhovnike pa napravi za orodje tvojega usmiljenja.
Usmiljeni Odrešenik, pomnoži v nas svojo milost, da bomo obnovili svojo krstno posvetitev troedinemu Bogu, se odpovedali grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu. Verujemo naj vse, kar nam je Bog razodel in nas uči katoliška Cerkev. Podeli nam Duha ljubezni, da bomo živeli po evangeliju, spolnjevali tvojo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, Božje in cerkvene zapovedi, vredno prejemali zakramente, zlasti zakrament sprave in evharistije, ter se ravnali po nauku cerkvenega učiteljstva. Podpiraj nas, da bomo v moči Svetega Duha ter njegovih darov in karizem z veseljem in velikodušnostjo prisluhnili Božjemu klicu ter nanj odgovorili, sodelovali pri novi evangelizaciji ter prispevali k edinosti in rasti krajevne in vesoljne Cerkve.
Spodbujaj nas k molitvi in daj, da se bomo hranili z Božjo besedo in nebeškim Kruhom. Tako bomo, dobro pripravljeni, premagali vsako zlo in vedno izbrali življenje. Varuj nas v vseh nevarnostih in nas na priprošnjo Marije, Matere usmiljenja, po končanem zemeljskem romanju srečno pripelji v objem usmiljenega nebeškega Očeta. Amen.Molitev škofov za posvetitev slovenske domovine
(prirejeno današnjemu namenu marec 2020 - 24. junija 2016 v ljubljanski stolnici, ob 25-letnici samostojnosti)

Mati Marija, zarja odrešenja, slovenski škofje, ob napredovanju epidemije s korona virusom, izročimo in posvetimo našo domovino tvojemu brezmadežnemu Srcu. Sprejmi nas v svoje materinsko varstvo in nas vodi k svojemu Sinu Jezusu, ki je luč sveta in edini odrešenik, naše upanje in rešitev.
Gospod Jezus, po Marijinem brezmadežnem Srcu, v Svetem Duhu, izročimo in posvetimo tvojemu presvetemu Srcu našo domovino. Naj bomo vedno bolj predani in zvesti otroci nebeškega Očeta.
Izročimo in posvetimo ti vse kristjane v domovini in naše rojake po svetu, začenši od najslabotnejših, od še nerojenih do bolnih, invalidnih in ostarelih. Izročimo ti naše družine, naše otroke, našo mladino ter samske in ovdovele. Posebej te prosimo za neurejene, ranjene in razbite družine. Ozri se na mlade, ki iščejo smisel življenja, in na tiste, ki se izgubljajo v najrazličnejših omamah. Pomagaj brezposelnim, osamljenim in obupanim ter spodbudi k spravi vse nespravljene. Prosimo te za vse, ki so se oddaljili od vere. Po Marijini priprošnji sprejmi vse imenovane v svoje usmiljeno Srce, nas in vse duhovnike pa napravi za sodelavce tvojega usmiljenja.
Usmiljeni Odrešenik, pomnoži v nas in v vseh slovenskih kristjanih doma in po svetu svojo milost, da bomo obnovili svojo krstno posvetitev troedinemu Bogu, se odpovedali grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu. Verujemo naj vse, kar nam je Bog razodel in nas uči katoliška Cerkev. Podeli nam Duha ljubezni, da bomo živeli po evangeliju, izpolnjevali tvojo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, Božje in cerkvene zapovedi, vredno prejemali zakramente, zlasti zakrament sprave in evharistije, ter se ravnali po nauku cerkvenega učiteljstva. Podpiraj nas, da bomo v moči Svetega Duha ter njegovih darov in karizem z veseljem in velikodušnostjo prisluhnili Božjemu klicu ter nanj odgovorili, sodelovali pri novi evangelizaciji ter prispevali k edinosti in rasti krajevne in vesoljne Cerkve.
Spodbujaj nas k molitvi in daj, da se bomo hranili z Božjo besedo in nebeškim Kruhom. Tako bomo, dobro pripravljeni, premagali vsako zlo in vedno izbrali življenje. Varuj nas v vseh nevarnostih in nas na priprošnjo Matere Marije po končanem zemeljskem romanju srečno pripelji v objem usmiljenega nebeškega Očeta. Amen.

Ankete

Kje je potekal znanstveni posvet ob 100-letnici združitve?

v Murski Soboti  5  6%
v Črensovcih  4  5%
v Ljutomeru  4  5%
v Beltincih  28  36%
v Veržeju  32  42%
v Kančevcih  2  2%
v Lendavi  1  1%
Skupaj glasov:  76  

Ostale ankete


10.01.2019Pod katerim geslom obhajamo 100-letnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom?
12.03.2018Kako je naslov križevega pota Slovencev ob Muri, avtorja Lojzeta Kozarja ml.?
05.12.2017Naslovnico Stopinj 2018 krasi fotografija župnijske cerkve iz:
04.04.2017O čem govorijo Zlata zrna v 97. številki škofijskega glasila Poti k Bogu?
13.01.2017Kdo je avtor članka v Stopinjah 2017 z naslovom Človekova pot svetosti?
17.11.2016Kako je naslov akademije ob 10. obletnici škofije?
18.08.2016Kako je naslov razstave ob 10. obletnici škofije?
09.04.2016Kje bo sklepna slovesnost ob škofijskem misijonu?
05.02.2016Kdaj bo slovesnost ob 10-letnici škofije Murska Sobota?
16.12.2015Katera cerkev je na naslovnici Stopinj 2016?
29.08.2015Kdaj se bo začel škofijski misijon?
10.04.2014Geslo škofijskega misijona je:
06.02.20148.obletnica ustanovitve škofije bo:
18.12.2013Kdo je avtor članka z naslovom Od kod izraz zmožna Gospa vogrska?, ki je objavljen v Stopinjah 2014?
25.11.2013Kdaj praznujemo 100-letnico Novin?
01.07.2013Kje je osrednje Marijino svetišče v soboški škofiji?
25.03.2013Kje bo osrednja vseslovenska slovesnost ob 1150-letnici prihoda sv. Cirila in Metoda v naše kraje
12.12.2012Katere po vrsti so STOPINJE 2013?
06.12.2012Kdaj bo potekal škofijski misijon?
29.10.2012Kje bo potekal letošnji Škofijski klic dobrote?
07.09.2012Na ravni vesoljne Cerkve se 11. oktobra 2012 začne:
14.08.2012Kdo je vodil slovesnost v Turnišču ob sklepu Klarinega leta?
27.07.2012Sklep čigavega leta bomo obhajali v nedeljo, 12. avgusta 2012?
25.04.2012Kateri župnijski zavetnik je predstavljen v 75. št. Poti k Bogu?
13.04.2012Kje bo 21. aprila 2012 potekal Škofijafest?
23.03.2012Katero obletnico ustanovitve Škofije Murska Sobota praznujemo 7. aprila 2012?
13.02.2012V katerem kraju naše škofije bodo svoje poslanstvo opravljale sestre klarise?
23.01.2012Na katero versko revijo ali časopis ste naročeni?
16.01.2012Kje bo potekalo ekumensko srečanje v soboto, 21. januarja 2012?
09.01.2012Kje bo potekalo letošnje škofijsko srečanje kolednikov?
16.12.2011Kje je bilo letošnje škofijsko advetno srečanje mladih?
21.11.2011Kje je bil 19.11. blagoslovljen kip Jožefa Klekla ml.?
28.09.2011Kdaj ste nazadnje prebrali kakšno knjigo?
12.09.2011Koliko časa v vaši družini posvetite skupni molitvi?
24.08.2011Kje bo v soboto, 10.9.2011 potekal škofijski molitveni dan za duhovne poklice?
22.08.2011Katera župnija pripravlja Halasov shod 21.9.2011?
04.07.2011V katerem kraju je cerkev Marijinega Vnebovzetja?
14.06.2011Kje je bil rojen Božji služabnik Danijel Halas?
19.04.2011Kje bo letos potekala binkoštna vigilija?
08.03.2011V katerem kraju, ki je povezan z Božjim služabnikom Danijelom Halasom, je postavljen križev pot?
15.01.2011Kako se imenuje glasilo murskosoboške škofije?
27.12.2010Kje bo škofijsko srečanje kolednikov v soboto, 15. januarja 2011?
20.11.2010Kaj se začenja 28. novembra 2010?
08.10.2010Koliko skrivnosti ima rožni venec?
18.09.2010Kako je ime voditelju Pastoralne službe v škofiji Murska Sobota?
02.08.2010Kdo je avtor prispevka v Stopinjah 2010 Blagor tebi, Blatenski Kostel?
01.07.2010Katera župnijska cerkev je posvečena sv. Heleni?
28.05.2010Kdo je letošnji novomašnik iz MS škofije?
10.04.2010Letos je 100-letnica rojstva katerega znanega duhovnika?
17.03.2010Kdaj bo škofijski evharistični dan?
17.02.2010Kako se imenuje prvi dan postnega časa?
18.01.2010Kakšno je geslo novega soboškega škofa msgr. dr. Petra Štumpfa?
04.01.2010Katera cerkev krasi naslovnico Stopinj 2010?
30.11.2009Kaj je geslo prvega soboškega škofa in novoimenovanega mariborskega nadškofa pomočnika msgr. dr. Marjana Turnška?
22.11.2009Kaj je geslo tedna Karitas (22.-29.11.2009)?
15.11.2009Kaj je Goran Merica postal v nedeljo, 15. novembra 2009?
03.11.2009Po katerem duhovniku se imenuje Dom starejših v Beltincih?
03.10.2009Kje je na ogled razstava Boj proti veri in Cerkvi?
16.09.2009Kdo je zavetnik učiteljev, vzgojiteljev, kmetov...?
05.09.2009Kdaj bo Slomškovo slavje v Mariboru?
20.08.2009Kaj pomeni svetopisemska kratica: Rim?
04.08.2009Kje bo škof msgr. dr. Marjan Turnšek vodil slovesnost na praznik Marijinega Vnebovzetja?
05.07.2009Kdaj je umrl sv. Metod, zavetnik škofije Murska Sobota?
15.06.2009Komu je posvečena stolnica v Murski Soboti?
18.05.2009Kako se imenuje pobožnost v mesecu maju v čast Božji materi Mariji?
20.04.2009Kateri župnijski zavetnik je predstavljen v 63. številki Poti k Bogu?
27.03.2009Kako se imenuje prireditev za mlade, ki bo v soboto, 18. aprila v Murski Soboti?
23.02.2009Kakšen naslov je nosil letošnji 39. katehetski simpozij, ki je potekal tudi v Kančevcih.
16.01.2009Kakšen dogodek je bil 11. januarja 2009 v stolnici ?
25.11.2008Kakšna je najprimernejša barva sveč na adventnem venčku?
28.10.2008Kaj praznujemo 1. novembra
21.09.2008Katerega leta je bil škof Slomšek razglašen za blaženega?
09.09.2008Se boste udeležili molitvenega denva za duhovne poklice v Turnišču v soboto, 13. septembra?
25.08.2008Koliko let je Avguštinova mati Monika zvesto molila za spreobrnjenje svojega sina?
21.07.2008Kdo je zavetnik murskosoboške škofije ?
26.06.2008V katerem kraju je murskosoboška škofija praznovala svojo drugo obletnico?
17.06.2008V katerem kraju v Sloveniji je od 12. do 22. junija milostni kip Fatimske Marije?
29.04.2008Kdaj in kje bo Slovenski pastoralni dan?
22.04.2008Ali ste že prejeli zakrament sv. birme?
02.04.2008Ali verujete v Jezusa Kristusa?
21.03.2008Kdo je snel Jezusovo telo s križa?
10.03.2008H kateremu kraju se je Jezus že bližal, ko je začela vsa množiča učencev z močnim glasom veselo hvaliti Boga in govoriti: Blagoslovljen kralj...? (pravilen odgovor išči v Lk 19)
03.02.2008Kdaj začnemo postni čas?
27.01.2008Kakšno nedeljo smo praznovali 27.01.2008
06.01.2008Kako je naslov zbranim delom Danijela Halasa?
19.12.2007Kakšna se vam zdi škofijska internetna stran?
08.12.2007Kateri svetnik je v 4. stoletju opeval Devico Marijo kot »polno milosti, vso čisto, vso brezmadežno, vso brez krivde«?
25.11.2007V kateri župniji bo Klic dobrote za murskosoboško škofijo?
18.11.2007Teden od 18.-24. novembra se glasi:
01.11.2007Kdaj smo bili zaznamovani v Jezusa Kristusa? (odgovor najdete v škofovi pridigi na praznik vseh svetih).
23.10.2007V kateri župniji je murskosoboška škofija slovesno praznovala misijonsko nedeljo?
18.09.2007Katera župnija je letos praznovala 200 letnico?
04.08.2007Katero božjepotno cerkev bo škof Turnšek v mesecu avgustu razglasil za osrednje romarsko središče?
23.07.2007Katero obletnico posvetitve cerkve obhaja 26. julija 2007 stolna cerkev sv. Nikolaja v M. Soboti?
25.06.2007H kakšni molitvi je škof Turnšek povabil vernike v zahvali ob koncu sv. maše na slovesnoti prve obletnice škofije? (pravilen odgovor najdete na tej spretni strani)
02.06.2007Kako imenujemo pobožnost na čast Jezusovemu Srcu?
11.05.2007Ali obiskujete šmarnice?
01.05.2007V maju častimo Devico Marijo z
19.04.2007Kako je naslov prve okrožnice papeža Benedikta?
09.04.2007Kako je bilo ime enemu izmed učencev, ki sta šla v Emavs?
06.04.2007Katere so Jezusove zadnje besede na križu?
04.04.2007Katera tri olja škof blagoslovi oz. posveti?
24.03.2007Teden družine:
13.03.2007Katere so tri Božje kreposti?
17.02.2007Kako se imenuje prvi dan posnega časa?
Škofija Murska SobotaŠkofija Murska SobotaŠkofija Murska SobotaŠkofija Murska SobotaŠkofija Murska Sobota

Napovednik


 petek, 08.05.2020 - torek, 08.12.2020

Molitveni shodi

ob prvih sobotah več ...


 četrtek, 21.05.2020 - ponedeljek, 21.12.2020

Halasov shod

Vabljeni k molitvi za beatifikacijo b.s. Danijela Halasa. več ...


 petek, 29.05.2020 - torek, 29.12.2020

Prva Kozarjeva ura

Vabljeni k molitvi za beatifikacijo b.s. Alojzija Kozarja. več ...


 nedelja, 07.06.2020 - nedelja, 06.12.2020

PRIPRAVA na zakon

Priprava na zakon v Škofiji Murska Sobota po epidemiji več ...


 torek, 16.06.2020 - sreda, 24.06.2020

Molitev za domovino

Molitvena devetdnevnica bo potekala od 16. junija 2020 do vključno 24. junija 2020. več ...


 sobota, 20.06.2020

Priprava na zakon v Dekaniji Lendava

nadaljevanje predzakonskega tečaja več ...


 sobota, 14.11.2020

MLADINSKI FESTIVAL V SLOVENIJI

DOGODEK JE PRESTAVLJEN ZA NEDOLOČEN ČAS več ...

Celotni seznam napovedi