Posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu

Obrazci molitev

za posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu

iz knjižice: Živeti resnico in klic Fatime - Mati Marija v našem življenju, p. Anton Nadrah Ocist, Ljubljana 2016


Besedila v zvezi s posvetitvijo

Tisti, ki se posvetijo, si zavzeto prizadevajo:
1.    za dosledno krščansko življenje po evangeliju,
2.    za posvečevanje nedelj in zapovedanih praznikov,
3.    za redno molitev, tudi molitev rožnega venca,
4.    za obhajanje pobožnosti prvih petkov in prvih sobot,
5.    za medsebojno ljubezen v družini in za pomoč ljudem v duhovni in telesni stiski,
6.    za obnavljanje in širjenje posvetitve.


Molitev za pripravo na osebno posvetitev
Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, vama se hočemo osebno posvetiti in izročiti. Pomagajta nam, da bomo v času priprave bolje doumeli vajino izredno ljubezen do nas in bomo to ljubezen vračali s poglobljeno molitvijo in bolj krščanskim življenjem. Radi bomo molili rožni venec in častili Najsvetejše. Trudili se bomo za večjo zvestobo evangeliju ter Božjim in cerkvenim zapovedim, zlasti zapovedi ljubezni do Boga in do bližnjega. Bolj dejavno bomo sodelovali pri mašni daritvi ter pri obhajanju prvih petkov in prvih sobot. Polni zaupanja se zatekamo v zavetje vajinih ljubečih Src. Varujta nas v vseh nevarnostih in nas po končanem zemeljskem romanju srečno pripeljita v večno domovino. Amen.


Molitev za pripravo na posvetitev župnije

Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, naša župnija se hoče vama posvetiti in izročiti. Pomagajta nam, da bomo v času priprave bolje doumeli vajino izredno ljubezen do nas in bomo to ljubezen vračali s poglobljeno molitvijo in bolj krščanskim življenjem. Radi bomo molili rožni venec in častili Najsvetejše. Trudili se bomo za večjo zvestobo evangeliju ter Božjim in cerkvenim zapovedim, zlasti zapovedi ljubezni do Boga in do bližnjega. Bolj dejavno bomo sodelovali pri mašni daritvi ter pri obhajanju prvih petkov in prvih sobot. Polni zaupanja se zatekamo v zavetje vajinih ljubečih Src. Varujta nas v vseh nevarnostih in nas po končanem zemeljskem romanju srečno pripeljita v večno domovino. Amen.


Osebna posvetitev posameznikov in skupin
Večni Oče, v Svetem Duhu se hočem posvetiti in izročiti Jezusovemu in Marijinemu Srcu, da bi bil vedno bolj predan in zvest tvoj otrok.
Mati Marija, jaz (ime) se danes izročim tvojemu brezmadežnemu Srcu. Sprejmi me v svoje materinsko varstvo in me vodi k svojemu Sinu Jezusu.
Gospod Jezus, po Marijinem brezmadežnem Srcu se posvetim in izročim tvojemu presvetemu Srcu. Upodobi moje srce po svojem Srcu, da boš ti vedno bolj živel v meni.
Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, s to posvetitvijo in izročitvijo vama vračam ljubezen, ki sta mi jo izkazovala z vsem svojim zemeljskim življenjem, zlasti na Kalvariji, in mi jo izkazujeta še danes. Hkrati obnavljam svojo krstno posvetitev troedinemu Bogu: odpovem se grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu; verujem vse, kar nam je Bog razodel in kakor nas uči katoliška Cerkev.
Obljubim, da bom izpolnjeval Jezusovo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, Božje in cerkvene zapovedi ter se ravnal po nauku cerkvenega učiteljstva pod vodstvom Petrovega naslednika. S tem hočem prispevati k edinosti in rasti Cerkve. Rad bom molil rožni venec osebno, v družini in v drugih skupnostih ter s pobožnostjo prvih petkov in prvih sobot zadoščeval za svoje grehe in grehe vsega človeštva.
Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, pomagajta mi, da bom sprejemal evangelij v svoje srce in ga živel v veri, upanju in ljubezni. Tako bo Jezus Kristus po svojem križu in vstajenju zame pot, resnica in življenje. Naj se hranim z nebeškim Kruhom in živim iz evharistične daritve, da bom premagal vsako zlo in vedno izbral življenje. Poln zaupanja se zatekam v zavetje vajinih ljubečih Src. Varujta me v vseh nevarnostih in me po končanem zemeljskem romanju srečno pripeljita v večno domovino. Amen.


Molitev za osebno posvetitev družine
Jezus, Marija! Z Jožefom sta živela v nazareški družini, zato vama je ljuba vsaka družina, tudi naša.
Mati Marija, Kraljica družine, naša družina, združena v medsebojni ljubezni, se danes izroči tvojemu brezmadežnemu Srcu. Sprejmi nas v svoje materinsko varstvo in nas vodi k svojemu Sinu Jezusu.
Gospod Jezus, zbrani v tvojem imenu se po Marijinem brezmadežnem Srcu posvetimo in izročimo tvojemu presvetemu Srcu. Upodobi naša srca po svojem Srcu, da boš ti vedno bolj živel v nas in med nami.
Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino (*družine z mladoletnimi otroki dodajo: prav posebno vama posvetimo in izročimo vzgojo otrok), pomagajta nam, da bomo vestno izpolnjevali svoje dolžnosti, živeli po Božjih in cerkvenih zapovedih, zlasti zapovedi ljubezni do Boga in do bližnjega, sprejemali evangelij v svoje srce in se ravnali po nauku cerkvenega učiteljstva pod vodstvom Petrovega naslednika. Spoštovati hočemo drug drugega, potrpeti drug z drugim, si odpuščati, vdano s Kristusom nositi svoj križ in si prizadevati za ljubezen, ki je pripravljena dati življenje za drugega. Naj se ne zapremo vase, ampak naj bomo pozorni za potrebe sorodnikov in drugih ljudi.
Kot domača Cerkev naj bo naša družina skupnost milosti in molitve, šola človeških in krščanskih kreposti, zlasti ljubezni. Radi bomo sodelovali pri življenju župnije, se udeleževali svete maše in v zakramentu svete pokore uresničevali spravo z Bogom in med seboj. Evharistični Kruh naj napravlja iz nas eno samo telo. Vsakodnevna družinska in osebna molitev pa naj nam bo najmočnejša spodbuda za sprejemanje odgovornosti, ki jih imamo kot krščanska družina.
Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, varujta nas vsakega greha. Posebej sklenemo, da se bomo varovali grehov zoper vero, upanje in ljubezen, grehov preklinjanja in nečistosti, grehov jezika in nevoščljivosti, grehov sovražnosti in vsake hudobije.
Obljubimo, da bomo posvečevali Gospodove dneve. Za spreobrnjenje grešnikov bomo radi molili rožni venec in s pobožnostjo prvih petkov in prvih sobot zadoščevali za vse žalitve, s katerimi vaju žalimo mi in Bogu odtujeni svet.
Pomagajta nam, da bomo stalno živeli v posvečujoči milosti in vama ostali zvesti do konca. Naj vsi člani naše družine dosežemo srečno starost in bomo nekoč s prijatelji uživali večno veselje v nebesih. Amen.


Župnikova posvetitev župnije, kadar moli sam
Mati Marija, zarja odrešenja, kot župnik župnije*………………………. izročam danes sebe in svojo župnijo* tvojemu brezmadežnemu Srcu. Sprejmi nas v svoje materinsko varstvo in nas vodi k svojemu Sinu Jezusu, ki je luč sveta in edini odrešenik, naše upanje in rešitev.
Gospod Jezus, po Marijinem brezmadežnem Srcu v Svetem Duhu posvečam in izročam tvojemu presvetemu Srcu sebe in svojo župnijo*. Naj bomo vedno bolj predani in zvesti otroci nebeškega Očeta.
Posvečam in izročam ti vse župljane*, začenši od najslabotnejših, od še nerojenih do bolnih, invalidnih in ostarelih. Izročam ti naše družine, naše otroke, našo mladino ter samske in ovdovele. Posebej te prosim za neurejene, ranjene in razbite družine. Ozri se na mlade, ki iščejo smisel življenja, in na tiste, ki se izgubljajo v najrazličnejših omamah. Pomagaj brezposelnim, osamljenim in obupanim. Prosim te za vse oddaljene iz naše župnije*. Po Marijini priprošnji sprejmi vse imenovane v svoje usmiljeno Srce, mene pa napravi za sodelavca tvojega usmiljenja.
Usmiljeni Odrešenik, pomnoži v nas svojo milost, da bomo obnovili svojo krstno posvetitev troedinemu Bogu, se odpovedali grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu. Verujemo naj vse, kar nam je Bog razodel in nas uči katoliška Cerkev. Podeli nam Duha ljubezni, da bomo živeli po evangeliju, izpolnjevali tvojo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, Božje in cerkvene zapovedi, vredno prejemali zakramente, zlasti zakrament sprave in evharistije, ter se ravnali po nauku cerkvenega učiteljstva. Podpiraj nas, da bomo v moči Svetega Duha ter njegovih darov in karizem z veseljem in velikodušnostjo prisluhnili Božjemu klicu in nanj odgovorili, sodelovali pri novi evangelizaciji ter prispevali k edinosti in rasti župnijske skupnosti* in vesoljne Cerkve.
Spodbujaj nas k molitvi in daj, da se bomo hranili z Božjo besedo in nebeškim Kruhom. Tako bomo, dobro pripravljeni, premagali vsako zlo in vedno izbrali življenje. Varuj nas v vseh nevarnostih in nas na priprošnjo Matere Marije po končanem zemeljskem romanju srečno pripelji v objem usmiljenega nebeškega Očeta. Amen.

* Če ne gre za župnijo, temveč za kakšno drugo skupnost, se besedilo primerno prilagodi.


Župnikova posvetitev župnije, kadar moli skupaj z župljani
Mati Marija, zarja odrešenja, naša župnija*…………………………. se danes izroča tvojemu brezmadežnemu Srcu. Sprejmi nas v svoje materinsko varstvo in nas vodi k svojemu Sinu Jezusu, ki je luč sveta in edini odrešenik, naše upanje in rešitev.
Gospod Jezus, kot župnija* se po Marijinem brezmadežnem Srcu v Svetem Duhu posvečamo in izročamo tvojemu presvetemu Srcu. Naj bomo vedno bolj predani in zvesti otroci nebeškega Očeta.
Posvečamo in izročamo ti vse župljane*, začenši od najslabotnejših, od še nerojenih do bolnih, invalidnih in ostarelih. Izročamo ti naše družine, naše otroke, našo mladino ter samske in ovdovele. Posebej te prosimo za neurejene, ranjene in razbite družine. Ozri se na mlade, ki iščejo smisel življenja, in na tiste, ki se izgubljajo v najrazličnejših omamah. Pomagaj brezposelnim, osamljenim in obupanim. Prosimo te za vse oddaljene iz naše župnije*. Po Marijini priprošnji sprejmi vse imenovane v svoje usmiljeno Srce, nas pa napravi za sodelavce tvojega usmiljenja.
Usmiljeni Odrešenik, pred teboj obnavljamo svojo krstno posvetitev troedinemu Bogu: odpovemo se grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu. Verujemo vse, kar nam je Bog razodel in nas uči katoliška Cerkev. Podeli nam Duha ljubezni, da bomo živeli po evangeliju, izpolnjevali tvojo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, Božje in cerkvene zapovedi, vredno prejemali zakramente, zlasti zakrament sprave in evharistije, ter se ravnali po nauku cerkvenega učiteljstva. Podpiraj nas, da bomo v moči Svetega Duha ter njegovih darov in karizem z veseljem in velikodušnostjo prisluhnili Božjemu klicu in nanj odgovorili, sodelovali pri novi evangelizaciji ter prispevali k edinosti in rasti župnijske skupnosti* in vesoljne Cerkve.
Hočemo se hraniti z Božjo besedo in nebeškim Kruhom ter redno moliti, da bomo, dobro pripravljeni, premagali vsako zlo in vedno izbrali življenje. Varuj nas v vseh nevarnostih in nas na priprošnjo Matere Marije po končanem zemeljskem romanju srečno pripelji v objem usmiljenega nebeškega Očeta. Amen.

(*)Če ne gre za župnijo, temveč za kakšno drugo skupnost, se besedilo primerno prilagodi.


Vsakodnevno obnavljanje posvetitve za posameznike
Presveto Srce Jezusovo, po brezmadežnem Srcu Marijinem ti darujem svoje misli, besede in dejanja današnjega dne. Naj bo po priprošnji Matere Marije vse moje življenje skladno s tvojim evangelijem in prežeto z vero, upanjem in ljubeznijo. Tako boš po svojem križu in vstajenju zame pot, resnica in življenje. Amen.


Vsakodnevno obnavljanje posvetitve za družine
Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, naša družina se vama z ljubeznijo izroča in popolnoma daruje. Bodita z nami in nam pomagajta, da bomo izpolnjevali Jezusovo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, Božje in cerkvene zapovedi ter se ravnali po nauku cerkvenega učiteljstva pod vodstvom Petrovega naslednika. Tako bomo rasli v medsebojni ljubezni in edinosti. Brezmadežno Srce Marijino, vodi nas na poti k Jezusu! Presveto Srce Jezusovo, bodi naše življenje in vstajenje! Amen.


Molitev po posvetitvi župnije
Presveto Srce Jezusovo, brezmadežno Srce Marijino, naša župnija se vama z ljubeznijo izroča in popolnoma daruje. Bodita z nami in nam pomagajta, da bomo izpolnjevali Jezusovo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, Božje in cerkvene zapovedi ter se ravnali po nauku cerkvenega učiteljstva pod vodstvom Petrovega naslednika. Tako bomo rasli v medsebojni ljubezni in edinosti. Brezmadežno Srce Marijino, vodi nas na poti k Jezusu! Presveto Srce Jezusovo, bodi naše življenje in vstajenje! Amen.


Škofova posvetitev (nad)škofije
Mati Marija, zarja odrešenja, kot (nad)škof ordinarij (Nad)škofije …… … …… ……… …… ………. izročim in posvetim sebe in našo (nad)škofijo tvojemu brezmadežnemu Srcu. Ohrani nas v svojem materinskem varstvu in nas vodi k svojemu Sinu Jezusu, ki je luč sveta in edini Odrešenik, naše upanje in rešitev.
Gospod Jezus, po Marijinem brezmadežnem Srcu v Svetem Duhu izročim in posvetim tvojemu presvetemu Srcu sebe in našo (nad)škofijo. Naj bomo vedno bolj predani in zvesti otroci nebeškega Očeta.
Izročim in posvetim ti vse kristjane naše (nad)škofije, začenši z najslabotnejšimi, bolnimi, invalidnimi in ostarelimi. Izročim ti naše družine, naše otroke – tudi še nerojene, našo mladino ter samske in ovdovele. Posebej te prosim za neurejene, ranjene in razbite družine ter za vse nespravljene. Ozri se na mlade, ki iščejo smisel življenja, in na tiste, ki se izgubljajo v najrazličnejših omamah. Pomagaj brezposelnim, osamljenim in obupanim. Prosim te za vse, ki so se oddaljili od vere, za tiste, ki ne molijo več, in vse, ki so sovražni do Cerkve in Boga. Po Marijini priprošnji sprejmi vse imenovane v svoje usmiljeno Srce, mene in vse duhovnike pa napravi za orodje tvojega usmiljenja.
Usmiljeni Odrešenik, pomnoži v nas svojo milost, da bomo obnovili svojo krstno posvetitev troedinemu Bogu, se odpovedali grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu. Verujemo naj vse, kar nam je Bog razodel in nas uči katoliška Cerkev. Podeli nam Duha ljubezni, da bomo živeli po evangeliju, spolnjevali tvojo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, Božje in cerkvene zapovedi, vredno prejemali zakramente, zlasti zakrament sprave in evharistije, ter se ravnali po nauku cerkvenega učiteljstva. Podpiraj nas, da bomo v moči Svetega Duha ter njegovih darov in karizem z veseljem in velikodušnostjo prisluhnili Božjemu klicu ter nanj odgovorili, sodelovali pri novi evangelizaciji ter prispevali k edinosti in rasti krajevne in vesoljne Cerkve.
Spodbujaj nas k molitvi in daj, da se bomo hranili z Božjo besedo in nebeškim Kruhom. Tako bomo, dobro pripravljeni, premagali vsako zlo in vedno izbrali življenje. Varuj nas v vseh nevarnostih in nas na priprošnjo Marije, Matere usmiljenja, po končanem zemeljskem romanju srečno pripelji v objem usmiljenega nebeškega Očeta. Amen.Molitev škofov za posvetitev slovenske domovine
(prirejeno današnjemu namenu marec 2020 - 24. junija 2016 v ljubljanski stolnici, ob 25-letnici samostojnosti)

Mati Marija, zarja odrešenja, slovenski škofje, ob napredovanju epidemije s korona virusom, izročimo in posvetimo našo domovino tvojemu brezmadežnemu Srcu. Sprejmi nas v svoje materinsko varstvo in nas vodi k svojemu Sinu Jezusu, ki je luč sveta in edini odrešenik, naše upanje in rešitev.
Gospod Jezus, po Marijinem brezmadežnem Srcu, v Svetem Duhu, izročimo in posvetimo tvojemu presvetemu Srcu našo domovino. Naj bomo vedno bolj predani in zvesti otroci nebeškega Očeta.
Izročimo in posvetimo ti vse kristjane v domovini in naše rojake po svetu, začenši od najslabotnejših, od še nerojenih do bolnih, invalidnih in ostarelih. Izročimo ti naše družine, naše otroke, našo mladino ter samske in ovdovele. Posebej te prosimo za neurejene, ranjene in razbite družine. Ozri se na mlade, ki iščejo smisel življenja, in na tiste, ki se izgubljajo v najrazličnejših omamah. Pomagaj brezposelnim, osamljenim in obupanim ter spodbudi k spravi vse nespravljene. Prosimo te za vse, ki so se oddaljili od vere. Po Marijini priprošnji sprejmi vse imenovane v svoje usmiljeno Srce, nas in vse duhovnike pa napravi za sodelavce tvojega usmiljenja.
Usmiljeni Odrešenik, pomnoži v nas in v vseh slovenskih kristjanih doma in po svetu svojo milost, da bomo obnovili svojo krstno posvetitev troedinemu Bogu, se odpovedali grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu. Verujemo naj vse, kar nam je Bog razodel in nas uči katoliška Cerkev. Podeli nam Duha ljubezni, da bomo živeli po evangeliju, izpolnjevali tvojo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, Božje in cerkvene zapovedi, vredno prejemali zakramente, zlasti zakrament sprave in evharistije, ter se ravnali po nauku cerkvenega učiteljstva. Podpiraj nas, da bomo v moči Svetega Duha ter njegovih darov in karizem z veseljem in velikodušnostjo prisluhnili Božjemu klicu ter nanj odgovorili, sodelovali pri novi evangelizaciji ter prispevali k edinosti in rasti krajevne in vesoljne Cerkve.
Spodbujaj nas k molitvi in daj, da se bomo hranili z Božjo besedo in nebeškim Kruhom. Tako bomo, dobro pripravljeni, premagali vsako zlo in vedno izbrali življenje. Varuj nas v vseh nevarnostih in nas na priprošnjo Matere Marije po končanem zemeljskem romanju srečno pripelji v objem usmiljenega nebeškega Očeta. Amen.

Škofija Murska SobotaŠkofija Murska SobotaŠkofija Murska SobotaŠkofija Murska Sobota

Napovednik


 nedelja, 01.01.2023 - ponedeljek, 01.01.2024

Dom duhovnosti v Kančevcih

Program v letu 2023 več ...


 četrtek, 07.09.2023 - ponedeljek, 01.07.2024

Katehetska olimpijada 2023/24

o Božjem služabniku Alojziju Kozarju ob 25-letnici smrti več ...


 torek, 21.11.2023 - četrtek, 21.12.2023

Halasovi shodi 2023

Romarski shodi več ...


 ponedeljek, 27.11.2023 - nedelja, 03.12.2023

Teden karitas 2023

od ponedeljka, 27. 11. 2023 do nedelje, 3. 12. 2023 več ...


 sreda, 29.11.2023

Prva Kozarjeva ura

v Odrancih več ...


 sobota, 02.12.2023

Črensovci - Škofijski ministrantski kviz

ob 115- letnici rojstva Božjega služabnika Danijela Halasa več ...


 nedelja, 03.12.2023

Škofijski klic dobrote

v Dobrovniku več ...


 četrtek, 07.12.2023 - petek, 08.12.2023

Črensovci - Duhovni seminar

7 in 8. decembra več ...


 sobota, 09.12.2023 - sobota, 11.05.2024

Lendava - Maša in molitev

Maša in molitev za ozdravljenje notranjih ran več ...


 sobota, 09.12.2023

Srečanje za mežnarje

iz vseh župnij v škofiji več ...

Celotni seznam napovedi