Škofija Murska Sobota
Škofija Murska Sobota

SPLETNE POVEZAVE ŽUPNIJ

MISEL DNEVA

"Ni lahko verovati, ker bi mi predvsem radi vedeli. Verovati pa ni predvsem nekaj vedeti, ampak imeti Boga." B. sl. Alojzij Kozar

Božja beseda


Vir: www.hozana.si

ANKETA

Kako je naslov 1. knjige za vse generacije o B.s. Danijelu Halasu?
  Mučenec ob Muri
  Dober in nezlomljiv
  Prekmurski heroj
  Mučenec živi
  Skrivnostni junak
  Polansko zrno
  Poteptani cvet
rezultati anket

2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  
januar  februar  marec  april  maj  junij  
julij  avgust  september  oktober  november  december  

Pastirsko pismo slovenskih škofov

nedelja, 03.02.2008


Pastirsko pismo slovenskih škofov za postni čas 2008
Družina nosilka življenja in vrednot

1. Zakon temeljna skupnost
(3. navadna nedelja, 27. januarja 2008)


Dragi bratje in sestre!

Družina je temeljna celica družbe. V tem zavedanju škofje spodbujamo pastoralne delavce, vernike in ljudi dobre volje, da se v pastoralnem letu družine skupaj zavzamemo za prenovo družine in utrditev njenih temeljev.

V prvem delu pastirskega pisma bomo spregovorili o zakonu kot naravni skupnosti in zakramentalni zvezi, v drugem pa o družini in njenih konkretnih stiskah ter o znamenjih upanja.

1. Zakon – prva naravna skupnost

»Razsvetljena z lučjo svetopisemskega sporočila ima Cerkev družino za prvo naravno skupnost, nosilko lastnih in izvirnih pravic, ter jo stavi v središče družbenega življenja. Družina namreč, ki se poraja iz pristne življenjske skupnosti in zakonske ljubezni, utemeljene na zakonski zvezi moškega in ženske, je prvotni prostor medsebojnih odnosov, prva in življenjska celica družbe; družina je božanska ustanova, ki je temelj življenja ljudi, pravzor vsake družbene ureditve.« (Kompendij družbenega nauka Cerkve, 211).

Zakonska zveza, ki vključuje brezpogojno podaritev partnerjev drug drugemu v sreči in nesreči, v zdravju in bolezni za vse življenje, je vrednota in »naravni zakrament«. Bog je s stvarjenjem človeka ustanovil zakonsko zvezo in jo obdaril z blagoslovom, »ki edinega ni uničila ne kazen za izvirni greh ne sodba ob vesoljnem potopu« (Rimski obrednik, Sveti zakon, Ljubljana 2005, 30, 44).

Ljudje različnih verstev in kultur so že od nekdaj zakonski zvezi pripisovali svet, verski in »odrešenjski« značaj, kar pomeni, da je bil cilj zakona ne le posredovanje življenja, ampak tudi blagor zakoncev in dopolnjevanje moškega in ženske. Kristus je naravno zakonsko zvezo med krščenima povzdignil v zakrament, vendar Cerkev spoštuje tudi urejene zakonske zveze v drugih verstvih in kulturah, ki so v skladu z njihovo tradicijo. Čeprav je za krščene edini veljavni zakon zakramentalna zakonska zveza, civilno poročenih zakoncev Cerkev ne enači s svobodnimi zvezami (CD 16, 80–82).

2. Zakon je zakrament

Bog je v Novi zavezi na pomen družine pokazal s tem, da se je Božji Sin rodil in odrasel v njej, Jezus Kristus pa je zakon povzdignil v zakrament. Mož in žena v zakonu prejemata milost ljubezni, moči in razsvetljenja.

Čeprav vsaka zakonska zveza, sklenjena z veljavnimi pravili določene skupnosti, daje zakoncema trdnost, pa vsak zakon ni zakrament v krščanskem pomenu besede. Zakrament sv. zakona si podelita krščena fant in dekle, ki se z nepreklicno privolitvijo drug drugemu izročita in drug drugega sprejmeta. Tako pred Cerkvijo in družbo nastane trdna vez, ki je kot trajna in nerazvezna skupnost deležna Božjega blagoslova in zakonca posvečuje in odrešuje. Vstali Kristus zakonski par spremlja od sklenitve zakonske zveze vse do smrti enega izmed njiju.

3. Družina je najboljše okolje za vzgojo otrok

Družina je bila v zgodovini človeštva nosilka in posredovalka človeških in krščanskih vrednot. »Zdravje osebe in človeške ter krščanske družbe je povezano z uspevanjem zakonske in družinske skupnosti« (CD 47, 1).

»Družina ima pomembno in središčno vlogo v življenju osebe. V tej zibelki življenja in ljubezni se človek rojeva in raste. Ko se rodi otrok, je družbi zaupan dar nove osebe, ki je »iz svoje notranjosti poklicana k občestvu z drugimi in k dajanju drugim.« (Kompendij družbenega nauka Cerkve, 212) Otrok potrebuje starša, ki se kljub pomanjkljivostim ljubita, saj otrok poleg materine in očetove brezpogojne ljubezni hrepeni tudi po varnosti, ki jo zagotavlja njun zakonski odnos. Otrok potrebuje družino, torej skupnost staršev, bratov in sester, ki predstavlja privilegiran kraj za izkušnjo ljubezni in vere. Družina je primarno vzgojno okolje, v katerem starši prvi posredujejo verske vrednote. Družinska skupnost je v svojem temelju »šola za bogatitev človečnosti« (CS 52, 1).

4. Družina – zibelka življenja

Človeško življenje je največja vrednota, zato si vprašanje posredovanja življenja zasluži vso pozornost. Nizka rodnost je izziv za večino evropskih držav. Z žalostjo ugotavljamo, da je rodnost v Sloveniji kljub prizadevanjem za večjo nataliteto, najnižja v Evropski uniji. Zaskrbljujoč je podatek, da je za obnavljanje prebivalstva letno 12.000 rojstev premalo. Znamenje upanja predstavljajo podatki Statističnega urada Republike Slovenije, po katerih od leta 2004 število rojstev narašča. Razlogi za nizko rodnost so duhovne in materialne narave. Izguba vrednot, egoizem, potrošništvo, razveze, strah pred odgovornostjo ter premajhna volja do življenja so posledica šibke vernosti in spremenjenih družbenih razmer. Kjer je vera, je najti več velikodušne odprtosti za novo življenje.

Današnja Božja beseda nas opogumlja, rekoč: »Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč, nad prebivalci v deželi smrtne sence je zasijala svetloba.« (Iz 9,1) Zaupamo, da se bo nataliteta ob moralni in duhovni podpori Cerkve ter ustrezni zakonodaji povečevala, saj smo za preživetje naroda vsi odgovorni.

Ko govorimo o odgovornem starševstvu, se zavedamo, da nimajo vsi starši enakih pogojev in darov za vzgojo. Izkušnje kažejo, da se za več otrok odločajo zakonski pari, ki so tesneje povezani s Cerkvijo. V osebnem duhovnem življenju, skupinah ali gibanjih dobivajo oporo za darovanje in sprejemanje novega življenja.

Cerkev se zaveda bolečine mnogih neplodnih parov, ki potrebujejo naše razumevanje, podporo in spoštovanje.

Narod je srečen in uspešen, če ima zdrave družine, ki so odprte za življenje in odgovorno vzgajajo svoje otroke. Lepo vas pozdravljamo in vas blagoslavljamo.


Vaši škofje
 

2. Družina, pot Cerkve – pomoč družinam
(4. navadna nedelja, 3. februarja 2008)


Dragi verniki!

Preteklo nedeljo smo vam škofje v pastirskem pismu za postni čas z naslovom Družina nosilka življenja in vrednot spregovorili o zakonu kot naravni skupnosti in zakramentalni zvezi, danes pa bomo izpostavili družino v njenih konkretnih stiskah ter pokazali na znamenja upanja.

Bogu in zakoncem smo hvaležni za zgled zakonske zvestobe in za topla družinska gnezda, ki so sad truda in prizadevanja v mnogih preizkušnjah. Zakramentalna milost daje zakonu trdnost tudi v času preizkušenj.

V naši sredi imamo družine, ki so v stiski ali iz različnih razlogov ne živijo skladno z evangelijskimi načeli. Bog spoštuje in ljubi vsakega človeka, ne glede na njegov položaj. Cerkev želi stati ob strani vsem ljudem – samskim in poročenim, družinam in še posebej tistim, ki so v težavah, npr. neplodni zakonski pari, matere ali očetje samohranilci, ločeni in ponovno poročeni ter družine z otroki s posebnimi potrebami.

1. Pomen zakonskih skupin

Pastirji Cerkve se veselimo zakonskih in družinskih skupnosti. V luči današnje Božje besede sodite med tiste, ki zaupajo v Gospodovo ime in v njegove obljube, zatorej blagor vam, ki se zavedate prednosti urejenega zakona in družine ter vrednosti in svetosti življenja. Blagor vam, ki zaupate, da je potrpežljiva ljubezen temelj družine. Blagor vam, ki ste zaradi odprtosti življenju morda deležni posmeha. Blagor vam, ki s posredovanjem življenja skrbite za ohranjanje naroda.

Župnija je temeljna pastoralna enota, ki jo sestavljajo različne skupine in občestva. V mnogih župnijah se zakonci srečujejo v zakonskih občestvih, ki jim pomagajo k večji povezanosti s Cerkvijo in med seboj. Zakonci, vključeni v skupine, predstavljajo trdno jedro župnijske skupnosti, saj iz njihovih vrst prihajajo novi duhovni poklici in pričevalci. Hvala za vaš dragocen prispevek.

2. Skrb za družine v stiski

Cerkev posebno skrb namenja tudi družinam v stiski. Družinska skupnost ima namreč pravico do ljubeče in modre pomoči Cerkve. (PZ 305, prim. Janez Pavel II., Pismo družinam, 69). Evropo in s tem tudi našo domovino prevzema liberalna in potrošniška miselnost, ki omalovažuje zakonsko zvestobo in družinske vrednote. Večina medijev spregleda krščanske vrednote in relativizira tako zakonsko zvezo kot tudi družino, zlasti kar zadeva zvestobo in čistost.

Globalizacija spreminja lestvico družbenih vrednot tudi pri katoličanih. Nekateri kristjani nekritično sprejemajo nekrščanski pogled na zakon in družino, čeprav čutijo, da takšno gledanje prinaša nered in boleče izkušnje.

Cerkev razume, da se marsikateri zakon podre. Vzroki za to so pomanjkanje pozitivnih zgledov v lastni družini, šibka vera, nezadostna priprava na zakon in drugo. Škofje čutimo stisko razbitih in enostarševskih družin, zakonov brez otrok ter samskih oseb, ki se niso mogle poročiti ter želimo poživiti pastoralno skrb zanje.

Zakrament sv. zakona temelji na krstni milosti, ki jo poživljamo z osebno in skupno molitvijo ter s sodelovanjem pri življenju in poslanstvu Cerkve v župnijskem ali kakšnem drugem cerkvenem občestvu. Kdor živi v neurejeni zakonski zvezi, ne more prejemati zakramenta sv. spovedi in obhajila, dokler se razmere ne spremenijo, čeprav je vsakdo poklican k življenju po veri. Pari, ki so neveljavno sklenili zakonsko zvezo, se morejo, potem ko je pristojno cerkveno sodišče razglasilo ničnost zakona, ponovno cerkveno poročiti. Razvezani, ki se niso ponovno poročili in živijo sami, zakrament sprave in evharistije lahko redno prejemajo.

Cerkev razlikuje med civilno poročenimi krščenimi osebami in med kristjani, ki živijo v svobodnih zvezah. Civilni zakon je znamenje pripravljenosti za trajno zakonsko zvezo, vendar ta oblika za kristjane ne zadošča. Samo civilno poročeni kristjani ne morejo prejemati zakramentov in so prikrajšani za milost, ki jo daje zakrament sv. zakona. Za katoličane tudi samo cerkvena poroka ni dovolj. Cerkev spoštuje civilne zakone in želi, da je zakonska zveza s civilno poroko urejena tudi pred državo.

Otroci staršev, ki živijo v izvenzakonski skupnosti, trpijo škodo, ker se starši drug drugemu trajno ne zavežejo, saj so s tem postavljeni v negotov položaj. Urejena zakonska zveza je prostor za vzgojo zdravih medsebojnih odnosov.

3. Zahvala sodelavcem

Dragi bratje in sestre!
Škofje se zahvaljujemo duhovnikom in drugim pastoralnim delavcem, ki posvečate čas in svoje moči družinski pastorali. Hvala zakonskim parom, ki z vzgojo otrok gradite trdno občestvo in skupnost, ki je temelj za zdravo mladost in odgovorno odraščanje. Hvala tistim, ki vodite šole za zakon, šole za starše ter zakonske in družinske svetovalnice. Hvala ustanoviteljem Aninega sklada in vsem, ki ga podpirate. Anin sklad podpira številčnejše družine in letos praznuje že 10. obletnico svojega obstoja. Zahvalo izrekamo vsem, ki se posvečate skupinam razvezanih in ločenih ter jim stojite ob strani.

Dragi duhovniki in redovniki, redovnice, dragi bratje in sestre!

V letu družine smo poklicani, da vsak po svojih močeh aktivno sodeluje pri rasti in utrjevanju družin ter kulture življenja in pri širjenju družbene podpore družini.

Dragi zakonci! Veselimo se z vami, ki ste se odločili za krščanski zakon in ste deležni zakramentalnih darov ter s tem služite celotni skupnosti Cerkve. Vsem, ki živite v izvenzakonskih skupnostih, želimo poguma za trajno podaritev življenja vašemu partnerju in da z zakramentalno potrditvijo utrdite svojo družinsko skupnost. Vas, mladi, pa spodbujamo, da razmišljate o pomenu urejene zakonske zveze in družine in se na zakon temeljito pripravite.

Vas vseh, dragi verniki, posebno trpečih, ostarelih, ovdovelih in osamljenih zakoncev, vseh kakor koli preizkušanih družin ali posameznikov se spominjamo v molitvi in pri daritvi sv. maše ter vas blagoslavljamo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vaši škofje


Pastirsko pismo za postni čas (Wordova oblika) >>>
Škofija Murska SobotaŠkofija Murska SobotaŠkofija Murska SobotaŠkofija Murska Sobota

Napovednik


 četrtek, 07.09.2023 - ponedeljek, 01.07.2024

Katehetska olimpijada 2023/24

o Božjem služabniku Alojziju Kozarju ob 25-letnici smrti več ...


 nedelja, 04.02.2024 - nedelja, 22.09.2024

Priprava na zakon 2024

V letu 2024 več ...


 nedelja, 18.02.2024 - nedelja, 24.03.2024

Križev pot na Hotizi

vsako nedeljo v postu ob 16. uri več ...


 sreda, 21.02.2024 - sobota, 21.12.2024

Halasovi shodi 2024

Halasovi romarski shodi v letu 2024 več ...


 četrtek, 22.02.2024 - petek, 03.05.2024

Trimesečni program za žalujoče

V Radencih od 22. februarja do 3. maja 2024 več ...


 sobota, 24.02.2024 - sobota, 31.08.2024

Grad - Molitveni shod

Molitveni shod po Medžugorski duhovnosti več ...


 sobota, 09.03.2024 - sobota, 11.05.2024

Lendava - Maša in molitev

Maša in molitev za ozdravljenje notranjih ran več ...


 sobota, 09.03.2024 - sobota, 16.03.2024

Priprava na zakon - v Lendavi

za Dekanijo Lendava v Lendavi več ...


 sobota, 09.03.2024

Plenum Škofijske karitas

V soboto, 9. marca 2023 v Veržeju več ...


 sobota, 16.03.2024

Romarski shod Danijela Halasa

v Kotu pri Lendavi, kjer je njegovo mrtvo telo naplavila Mura več ...

Celotni seznam napovedi