Škofija Murska Sobota
Škofija Murska Sobota

SPLETNE POVEZAVE ŽUPNIJ

MISEL DNEVA

"Upanje človeka nosi, ga vzdržuje, hrani. In moram celo reči, da upanje človeka zdravi." B. sl. Alojzij Kozar

Božja beseda


Vir: www.hozana.si

ANKETA

Kako je naslov 1. knjige za vse generacije o B.s. Danijelu Halasu?
  Mučenec ob Muri
  Dober in nezlomljiv
  Prekmurski heroj
  Mučenec živi
  Skrivnostni junak
  Polansko zrno
  Poteptani cvet
rezultati anket

2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  
januar  februar  marec  april  maj  junij  
julij  avgust  september  oktober  november  december  

Urad za sprejemanje prijav

sreda, 04.05.2022


ŠKOFIJA MURSKA SOBOTA
URAD ZA SPREJEMANJE PRIJAV IN SPREMLJANJE ŽRTEV SPOLNIH ZLORAB

Vsi smo poklicani, da v svojem življenju in zlasti v odnosu do bližnjega konkretno pričujemo o veri v Kristusa. To pričevanje pomeni tudi zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih oseb pred spolnimi zlorabami v Katoliški cerkvi.
V smislu Apostolskega pisma papeža Frančiška v obliki motu proprio Vos estis lux mundi — Vi ste luč sveta z dne 7. maja 2019, krajevni škof msgr. dr. Peter Štumpf SDB določa ustanovitev  Urada Škofije Murska Sobota za sprejemanje prijav in spremljanje žrtev spolnih zlorab dne 26. aprila 2022. Namen Urada je pomoč žrtvam spolnih zlorab, ki so jih zagrešili kleriki, člani ustanov posvečenega življenja ali družb apostolskega življenja in tudi laikov, ki delajo v cerkvenih službah ter preprečevanje ponavljanja teh zločinskih dejanj znotraj vseh cerkvenih struktur na ozemlju Škofije Murska Sobota.
Urad deluje v skladu z Apostolskim pismom papeža Frančiška Vi ste luč sveta, s Smernicami za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih oseb v Katoliški cerkvi v Sloveniji ter z drugimi zavezujočimi dokumenti Cerkve, ki sta jih ali jih še bosta izdala Sveti sedež in Slovenska škofovska konferenca glede spolnih zlorab, ki so jih zagrešili kleriki oziroma člani ustanov posvečenega življenja ali družb apostolskega življenja ter laiki, ki opravljajo cerkvene službe.
Urad ima sedež na naslovu: Gregorčičeva 4 a, 9000 Murska Sobota, in deluje po priloženem Statutu.

Voditeljica urada:
Simona Horvat, univ. dipl. prav.
Gregorčičeva 4 a
9000 Murska Sobota

Tajnica in strokovna sodelavka:
Vlasta Glavač, univ. dipl. soc. delavka
Gregorčičeva 4 a
9000 Murska Sobota

Strokovni sodelavec:
Dr. Jožef Magdič, nevropsihiater
Rakičan, Cankarjeva 21
9000 Murska Sobota

Strokovni sodelavec:
Franc Hozjan, duhovnik
Jurkovičeva ulica 2
9250 Gornja Radgona

Prijave so možne na spletni naslov:
ms.urad.za.prijave.zlorab@gmail.com

Telefonske prijave so možne od ponedeljka do petka med 13.00 in 15.00.
telefon:
031/ 404 683
051/ 337 388


DEKRET
O USTANOVITVI URADA ŠKOFIJE MURSKA SOBOTA
ZA SPREJEMANJE PRIJAV IN SPREMLJANJE ŽRTEV SPOLNIH ZLORAB

Vsi smo poklicani, da v svojem življenju in zlasti v odnosu do bližnjega konkretno pričujemo o veri v Kristusa.
Papež Frančišek je v Apostolskem pismu v obliki motuproprija Vos estis lux mundi — Vi ste luč sveta z dne 7. maja 2019 določil, da se v škofijah ustanovi enega ali več stalnih in javnosti lahko dostopnih sistemov za prijavo spolnih zlorab, ki so jih zagrešili kleriki, člani ustanov posvečenega življenja ali družb apostolskega življenja in tudi laikov, ki delajo v cerkvenih službah (prim. Apostolsko pismo Motu proprio, Vi ste luč sveta (7. 5. 2019), ČI. 2 S).
Upoštevajoč dosedanje izkušnje, obravnave spolnih zlorab, delo Ekspertne skupine za zaščito otrok in mladoletnih pri SŠK in dopolnjeno zakonodajo Svetega sedeža za to področje, so slovenski škofje, dne 5. oktobra 2020, sklenili, da se pripravijo nove Smernice za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih oseb v Katoliški cerkvi v Sloveniji. Določila veljajo za celotno območje SŠK in zajemajo klerike, redovnike in redovnice ter laike, ki delajo v cerkvenih službah.
Glede na druge zavezujoče dokumente Cerkve, ki sta jih ali jih še bosta izdala Sveti sedež in Slovenska škofovska konferenca glede spolnih zlorab, ki so jih zagrešili kleriki oziroma člani ustanov posvečenega življenja ali družb apostolskega življenja ter laiki, ki delajo v cerkvenih službah;
v skladu s Zakonikom cerkvenega prava, spodaj podpisani mons. dr. Peter Štumpf, škof murskosoboške škofije, s tem upravnim aktom, uradno ustanavljam
URAD ŠKOFIJE MURSKA SOBOTA ZA SPREJEMANJE PRIJAV IN SPREMLJANJE ŽRTEV SPOLNIH ZLORAB
Kot odgovorno osebo za vodenje novega urada imenujem Simono Horvat, univ. dipl. prav., ker je v skladu z Zakonikom cerkvenega prava, kan. 228 S 1-2 in kan. 229, sposobna in ima »potrebno znanje, izkušenost in ugled« za opravljanje te službe. Zaupane so ji/mu naslednje naloge:
l . pomoč žrtvam spolnih zlorab, ki so jih zagrešili kleriki, člani ustanov posvečenega življenja ali družb apostolskega življenja ali laiki, ki delajo v cerkvenih službah ter preprečevanje ponavljanja teh zločinov, ki »žalijo našega Gospoda, povzročajo telesno, psihično in duhovno škodo žrtvam ter prizadenejo skupnost vernikov« (Vi ste luč sveta).
2.    da je kontaktna oseba za škofijo Murska Sobota, na katero se lahko obračajo domnevne žrtve in druge osebe, ki želijo prijaviti sum spolne zlorabe otroka, mladoletne ali ranljive odrasle osebe s strani klerikov, člani ustanov posvečenega življenja ali laikov, ki so v cerkveni službi;
3.    da zbira potrebno gradivo ob prijavi suma spolne zlorabe otroka, mladoletne ali ranljive odrasle osebe in o tem takoj seznani škofa, ki bo ravnal v skladu s smernicami Katoliške cerkve in državnim pravom;
4.    da skrbno vodi arhiv urada v tej občutljivi zadevi;
5.    da vso arhivsko gradivo urada in posamezne prijave spolne zlorab ohranja v tajnosti;
6.    da se ravna po Statutu za vodenje urada škofije Murska Sobota za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih oseb pred spolnimi zlorabami.

STATUT URADA ŠKOFIJE MURSKA SOBOTA ZA SPREJEMANJE PRIJAV IN SPREMLJANJE ŽRTEV SPOLNIH ZLORAB

1. Urad Škofije Murska Sobota za sprejemanje prijav in spremljanje Žrtev spolnih zlorab (Urad) je ustanovil murskosoboški škof v skladu z Apostolskim pismom papeža Frančiška Vi ste luč sveta z dne 7. maja 2019, ki določa, da se v škofijah ustanovi enega ali več stalnih in javnosti lahko dostopnih sistemov za prijavo spolnih zlorab, ki so jih zagrešili kleriki oziroma člani ustanov posvečenega življenja ali družb apostolskega življenja in laiki, ki opravljajo cerkvene službe ter vključujejo: - kazniva dejanja prisile v spolno dejanje s silo, grožnjo ali zlorabo oblasti;
-    izvršitev spolnega dejanja z mladoletno ali ranljivo osebo;
-    ustvarjanje, razkazovanje, posedovanje ali razširjanje otroške pornografije in pridobivanje ali prepričevanje mladoletne ali ranljive osebe za sodelovanje v pornografskih predstavah;   dejanja ali opustitve ordinarijev in drugih predstojnikov z namenom vmešavanja v postopke ali izogibanje civilnim ali kanoničnim preiskavam proti klerikom oziroma članom ustanov posvečenega življenja ali družb apostolskega življenja v zvezi s prej naštetimi kaznivimi dejanji.
2.    Namen Urada je pomoč žrtvam spolnih zlorab, ki so jih zagrešili kleriki oziroma člani ustanov posvečenega življenja ali družb apostolskega življenja in laiki, ki opravljajo cerkvene službe, preprečevanje ponavljanja teh zločinov ter svetovanje škofu pri ukrepanju proti osumljenim osebam.
3.    Urad deluje v skladu z Apostolskim pismom papeža Frančiška Vi ste luč sveta, s Smernicami za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih oseb v Katoliški cerkvi v Sloveniji ter z drugimi zavezujočimi dokumenti Cerkve, ki sta jih ali jih še bosta izdala Sveti sedež in Slovenska škofovska konferenca glede spolnih zlorab, ki so jih zagrešili kleriki oziroma člani ustanov posvečenega življenja ali družb apostolskega življenja ter laiki, ki opravljajo cerkvene službe.
4.    Naloge Urada so:
l. pomoč žrtvam spolnih zlorab, ki so jih zagrešili kleriki, člani ustanov posvečenega življenja ali družb apostolskega življenja ali laiki, ki delajo v cerkvenih službah ter preprečevanje ponavljanja teh zločinov, ki »žalijo našega Gospoda, povzročajo telesno, psihično in duhovno škodo žrtvam ter prizadenejo skupnost vernikov« (Vi ste luč sveta).
2.    daje kontaktna oseba za škofijo Murska Sobota, na katero se lahko obračajo domnevne žrtve in druge osebe, ki želijo prijaviti sum spolne zlorabe otroka, mladoletne ali ranljive odrasle osebe s strani klerikov, člani ustanov posvečenega življenja ali drugih oseb, ki so v cerkveni službi;
3.    da zbira potrebno gradivo ob prijavi suma spolne zlorabe otroka, mladoletne ali ranljive odrasle osebe in o tem takoj seznani škofa, ki bo ravnal v skladu s smernicami Katoliške cerkve in državnim pravom;
4.    da skrbno vodi arhiv urada v tej občutljivi zadevi;
5.    da vso arhivsko gradivo urada in posamezne prijave spolne zlorab ohranja v tajnosti;
6.    da se ravna po Statutu za vodenje urada škofije Murska Sobota za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih oseb pred spolnimi zlorabami.
5.    Urad sestavljajo: voditeljica Simona Horvat, univ. dipl. prav., strokovna sodelavka in tajnica urada Vlasta Glavač, univ. dipl. soc. delavka; strokovni sodelavec, dr. med. Jožef Magdič, nevropsihater; duhovnik Franc Hozjan. Njihov mandat traja ad experimentum eno leto z možnostjo podaljšanja.
6.    Voditelj Urada, ki naj bo strokovnjak s civilno-pravnega področja, sprejema prijave spolnih zlorab ter koordinira delo Urada z namenom, da se prijave obravnavajo pravočasno, v skladu s civilno in cerkveno zakonodajo. Ob sprejemu prijave obvesti krajevnega škofa in sproži ustrezen civilni postopek zoper osumljeno osebo, v kolikor ugotovi, da obstajajo razlogi za sum storitve kaznivega dejanja po Kazenskem zakoniku RS (KZ-I).
7.    Strokovni sodelavec Urada naj ima izkušnje in znanje s socialnega, psihološkega ali psihiatričnega področja, da bo lahko zagotavljal prijaviteljem ustrezno spremljanje in pomoč ter svetoval voditelju, kako ravnati s prijavljeno in osumljeno osebo.
8.    Tajnik Urada izvaja potrebne administrativne postopke in izvaja druga dela, ki mu jih naloži voditelj Urada ali krajevni škof.
9.    Statut začne veljati na dan ustanovitve Urada, to je 26.4.2022

Škofija Murska SobotaŠkofija Murska SobotaŠkofija Murska SobotaŠkofija Murska SobotaŠkofija Murska Sobota

Napovednik


 četrtek, 07.09.2023 - ponedeljek, 01.07.2024

Katehetska olimpijada 2023/24

o Božjem služabniku Alojziju Kozarju ob 25-letnici smrti več ...


 nedelja, 04.02.2024 - nedelja, 22.09.2024

Priprava na zakon 2024

V letu 2024 več ...


 četrtek, 22.02.2024 - petek, 03.05.2024

Trimesečni program za žalujoče

V Radencih od 22. februarja do 3. maja 2024 več ...


 nedelja, 07.04.2024 - nedelja, 28.04.2024

Obletnica smrti B.s. Alojzija Kozarja

Letos obhajamo 25. obletnico smrti Božjega služabnika Alojzija Kozarja več ...


 nedelja, 14.04.2024 - nedelja, 21.04.2024

Teden molitve za duhovne poklice

od 14. do 21. aprila 2024 več ...


 sobota, 20.04.2024

Mladinska sveta maša

v soboški stolnici več ...


 sobota, 20.04.2024 - nedelja, 21.04.2024

Dekanijski molitveni shodi

za nove duhovne poklice več ...


 nedelja, 21.04.2024 - sobota, 21.12.2024

Halasovi shodi 2024

Halasovi romarski shodi v letu 2024 več ...


 sobota, 27.04.2024 - sobota, 31.08.2024

Grad - Molitveni shod

Molitveni shod po Medžugorski duhovnosti več ...


 četrtek, 02.05.2024

Sv. maša za delavce in kmete

2. maja pri sv. Vidu ob prazniku sv. Jožefa Delavca več ...

Celotni seznam napovedi