2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  
januar  februar  marec  april  maj  junij  
julij  avgust  september  oktober  november  december  

Veržej - plenum škofijske karitas

sobota, 21.03.2009


V soboto, 21. marca, smo se sodelavci Karitas zbrali v Veržeju na drugem Plenumu Škofijske karitas Murska Sobota.
Ob 9. uri je škof msgr. dr. Marjan Turnšek ob somaševanju škofijskih in drugih duhovnikov daroval sveto mašo v župnijski cerkvi sv. Mihaela.
Po sveti maši smo se zbrali v avli Zavoda Marianum na toplem čaju, ki se nam je v tem vetrovnem vremenu še posebej lepo prilegel.
Ob pol enajstih smo pričeli z osrednjim delom Plenuma.
Pozdrave in dobre želje so Plenumu zaželeli iz Slovenske karitas, Imre Jerebic, generalni tajnik, iz Nadškofijske karitas Maribor, Branko Maček, predsednik, iz Škofijske karitas Novo Mesto, Gregor Vidic, generalni tajnik, iz Škofijske karitas Ljubljana smo prejeli od Toneta Kompareta, direktorja pisne pozdrave, ker imajo ob istem času tudi oni letni zbor, iz Škofijske karitas Celje in Koper smo prejeli pozdrave in opravičilo o zadržanosti po e-pošti. Plenum je v imenu CSD Murska Sobota, Ljutomer, Gornja Radgona in Lendava pozdravila in se zahvalila za sodelovanje direktorica CSD Lendava Erika Verbančič, za lokalne skupnosti župan Občine Tišina Jožef Poredoš.
Škofijska karitas Murska Sobota si je v lanskem letu zadala kot dolgoročno nalogo razvijati aktivnosti za boljše sožitje med generacijami. Takrat smo na to temo gostili prof. dr. Jožeta Ramovža, ki nas je soočil z neizbežnim procesom staranja evropskega in s tem tudi slovenskega prebivalstva.
Prav zaradi tega smo si za letošnje leto zadali, medse povabiti izkušenega socialnega delavca in karitativnega pionirja Imreta Jerebica, ki je svoje predavanje gradil na bogatih izkušnjah medgeneracijskega življenja v naših nekdanjih družinah in s tem tudi v župnijah. Prav posebej smo z njegovimi dobrimi napotki lahko ustvarjali ideje in načrte za boljše medgeneracijsko sožitje v štirinajstih malih skupinah.
Tiste pol ure ko so trajale delavnice je bilo prav zanimivo opazovati gorečo aktivnost posameznikov. V zaključni fazi so se predstavile tri skupine s svojim bogatimi načrti za boljše medgeneracijsko sodelovanje. V nadaljevanju je sto deset sodelavcev karitas poslušalo poročilo o delu v preteklem letu, prav tako tudi načrt dela za tekoče leto.
Na Plenumu smo se zahvalili g. Antonu Casarju, ki je ob svojem Abrahamu nagovoril svoje prijatelje – podjetnike, da mu ne nosijo darila ampak namesto tega darujejo preko Karitas za brata in sestro, ki imata cerebralno paralizo. Ta njegova pobuda je naletela na dober odmev in so na ta način zbrali več kot 2.600 €. Prav tako smo se zahvalili Banki Koper poslovni enoti Murska Sobota, ki nam je izročila ček za 2.000 €.
V tretjem družabnem - popoldanskem delu smo se zbrali v jedilnici Zavoda Marianum ob okusni hrani in ob testu – preizkusu 40 dnevne odpovedi od uživanja alkohola. Prijazni gostitelji so na mizah ponudili tudi po en liter vina, ki pa je ostalo v glavnem nedotaknjeno. 


Poročilo o delu v letu 2008 in načrti za leto 2009


Škofijska karitas Murska Sobota
Sedež: Martjanci 71, 9221 Martjanci
Telefon: 02 538 11 50, Epošta: info@ms.karitas.si
TRR 24900-9010038385, Raiffeisen banka
Predsednik: Jože Hozjan, 041 797 677, joze.hozjan@rkc.si
Generalni tajnik: Jožef Kociper, 031 538 028,  jozef.kociper@gmail.com

Pregled opravljenega dela v letu 2008

Duhovna obnova
Leto 2008 smo v ŠKMS pričeli z januarsko duhovno obnovo, ki je bila v Kančevcih 26. januarja 2008. Družina od rojstva do smrti je bila osrednja tema s katero je s. Veronika Verbič, voditeljica Družinskega centra Mir iz Maribora navdušila polno dvorano sodelavcev Karitas.

Plenum
Prvi plenum ŠKMS je bil v Veržeju 29. marca 2008.
Prof. dr. Jože Ramovš nas je soočil z neizbežnim staranjem slovenskega prebivalstva posebej še pomurskega.

Romanje
V petek, 23. maja 2008 je bilo vseslovensko romanje sodelavcev Karitas na Brezje. Iz ŠKMS smo poromali z dvema avtobusoma in kombijem. 

 Delo s starejšimi - izobraževanje

Spomladanski del
Uvodno predstavitveno - delovno srečanje smo imeli 17. aprila 2008. Helena Zevnik in Imre Jerebic sta voditeljem in sodelavcem župnijskih karitas predstavila načrtovano 40 urno izobraževanje za lažje razumevanje in delo s starejšimi, bolnimi in invalidi.
27. maja 2008 ob 17. uri nas je g. Imre Jerebic popeljal v duhovnost in etično držo do starejših
10. junija 2008 ob 17. uri pa nas je gospa Helena Zevnik povprašala: »Ali je lahko starost lepa?«

Jesenski del
20. 11. 2008 Helena Zevnik – Komunikacija s starejšimi, bolnimi in umirajoči
4. 12. 2008  Helena Zevnik – Mreža pomoči
11. 12. 2008 Marjan Potočnik, Duhovna oskrba starejših

Letovanje družin in otrok
Od 30. 6. 2008 do 5. 7. 2008 je devet družin letovalo  v Portorožu.
V juliju je sedem otrok letovalo v Portorožu.

Evropska hrana
Konec junija smo na območju ŠKMS razdelili 62 ton evropske hrane.
Konec septembra smo zopet na našem območju ŠKMS razdelili 60 ton evropske hrane.

Izobraževanje
24. in 25. oktobra smo imeli v Veržeju osrednje izobraževanje. Naslov izobraževanja je bil Rad te imam, zaupam ti. Zaupanje je temelj sožitja.  Predavatelji so bili: Robi Friškovec,  Rafo Pinossa, Helena Zevnik in pričevalci.

Teden karitas
je bil od 24. november 2008 do  30. november
Mladi - dijaki iz Dvojezične srednje šole Lendava, Gimnazije Murska Sobota in Ljutomer so v Tednu Karitas sodelovali z obiskom koncerta Slovenskega klica dobrote v Celju in z zbiranjem sredstev za Alenko, Tamaro in Timoteja in Jerneja (invalidi iz vseh treh dekanij).

Škofijski klic dobrote
je bil 30. novembra 2008 v Lendavi. Namen zbiranja sredstev je bil za nakup dvigala za invalidko Alenko iz Žitkovec.
Romanja na Ponikvo 26. novembra 2008 se je iz naše škofije udeležilo okrog 160 romarjev.

Neurje
13. in 14. julija in 15. in 16. avgusta 2008 je v Sloveniji in v naših krajih bilo silovito neurje. Mnogo družin je utrpelo veliko škodo. V ŠKMS smo pomagali več sto družinam.  Z 150.000 € lastnih sredstev smo pomagali 202 družinam in s 510.000 € državnih sredstev 663 družinam.176 družinam v stiski smo pomagali z 30.000 €.

Povzetek v številkah
Vseh prihodkov za opravljanje dejavnosti v letu 2008 je bilo 788.610 EUR, od tega 2.230 EUR prihodkov od obresti za sredstva na poslovnem računu in ostalo so bili vsi prihodki za delovanje in opravljanje dejavnosti javne službe.
Vsi odhodki skupaj znašajo 788.187 EUR in se nanašajo na izplačilo pomoči socialno ogroženim v višini 752.696 EUR, stroške za plačo enega zaposlenega in enega javnega delavca (80 % je kril stroške ZRSZZ) za obdobje od februarja do decembra v skupni vrednosti 26.280 EUR, na izdatke za blago in storitve v skupni vrednosti 8.444 EUR.

Na 35 župnijskih karitas imamo 1.062 prostovoljcev, ki so opravili 19.960 ur prostovoljnega dela.

Jožef Kociper, generalni tajnik

Program 2009

Etno stičišče generacij v Pomurju
Vse večji razkorak med številom mladih in starih nas vabi k soočenju s to realnostjo. V Karitas kakor tudi v Cerkvi nasploh imamo bogate izkušnje s povezovanjem in razumevanjem odnosov med generacijami. Prav zaradi tega, ker ostala družba vse bolj odpoveduje na tem področju čutimo v Karitas posebno dolžnost za poslanstvo medgeneracijskega dialoga. Tretje desetletje tega stoletja bo kritično v Sloveniji in Evropi v razmerju med mladimi in starimi. Če se ne bomo v družbi (v Evropi, Ameriki) sposobni do takrat pripraviti na sprejemanje človeškega življenja kot od Boga danega, obstaja nevarnost velikega medgeneracijskega konflikta.
V Karitas vsakodnevno živimo medgeneracijsko sožitje. To veliko danost – talent smo dolžni razvijati še v naprej. Prav zaradi tega želimo bogate izkušnje iz posameznih župnij nadgrajevati in izpopolnjevati še v naprej.

Dom Danijela Halasa Velika Polana
Za Dom Danijela Halasa je Zavod Čebela Karitas iz Slovenskih Konjic pridobil koncesijo za 60 ljudi, ki bodo potrebovali domsko oskrbo. Pogača d.o.o. je škofijski investitor za Dom. Pričakujemo, da bomo ob koncu leta 2009 lahko odprli vrata prvim uporabnikom.
Škofijska karitas Murska Sobota bo v sodelovanju s koncesionarjem, investitorjem, župnijo, občino in drugimi pomagala upravljati Dom v dobrobit uporabnikom, zaposlenim in drugih, ki jih to področje prizadeva.

Pozdrav novorojenčku
Program spodbuja povezovanje in druženje mladih družin. Na nekaterih ŽK so že v adventnem času organizirali srečanje družin, ki so v letu 2008 dobile novorojenca, druge imajo v načrtu ob materinskem – starševskem dnevu 25. marcu. Prav gotovo je to lahko program, ki bo v spodbudo in oporo mladim staršem. 

Droge – preventiva, asistenca, spremljanje
Škofijska karitas Murska Sobota je 1.1.2009 odprla informacijsko-svetovalno pisarno za pomoč odvisnikom od drog, s čemer želi pomagati, spodbujati in omogočati zdravljenje odvisnih ter skrbeti za preventivo na tem specifičnem področju socialno-zdravstvenega varstva.

Pomoč družinam odvisnikov od alkohola
V naši okolici so bolezni odvisnosti od alkohola zelo razširjene. Sama medicina je nemočna pri zdravljenju. Karitas je lahko ena od dobrih poti – spodbud na tej poti zdravljenja. Prav zaradi tega nas kličejo potrebe. Upamo, da jim bomo znali odgovarjati.

Pomoč žrtvam nasilja v družini
V okviru ŠK Murska Sobota pripravljamo program psihosocialne pomoči žrtvam nasilja.
Žrtvam nasilja želimo predvsem izboljšati kvaliteto življenja, jih informirati in ozaveščati o vzrokih in posledicah nasilja v družini.

Duhovna obnova
Bo  potekala z zaupanjem v mlade v soboto, 24. januar 2009 ob 8.30 uri v Kančevcih v Prekmurju.
Predavatelj Rafo Pinosa nam bo osvetlil pot do mladih.

Plenum
Drugi plenum ŠKMS bo v Veržeju 21. marca 2009.
V župnijski cerkvi sv. Mihaela bo sveta maša, ki jo bo daroval gospod škof msgr. dr. Marjan Turnšek ob somaševanju duhovnikov.
Sledilo bo predavanje Družina in župnija – sožitje generacij, Imre Jerebic.
V nadaljevanju bodo predstavljena poročila in program za naprej.

Letovanje družin in otrok
Portorož, Sončna hiša lahko sprejme 8 do 9 družin oz. do 35 ljudi. Predviden termin je od 20. do 25 julija.
V program letovanja otrok lahko iz naše škofije vključimo okrog 10 otrok.

Novi programi
Romanje – strokovna ekskurzija.
V letu 2009 želimo uvesti t.i. letno romanje, ki bo imelo tudi strokovno podlago. Škofijska karitas Koper ima kvalitetne programe za mlade, ki bi se jih splačalo podrobneje spoznati. Npr: Popoldne na cest, Posvojitev na razdaljo…

Delo s starejšimi
V začetku leta (januar - april) imamo v načrtu osem izobraževanj za boljše poznavanje starejših, bolnih in invalidov. Tako bomo zaključili prvi krog 40 urnega izobraževanja za boljše delo s starejšimi bolnimi in invalidi.

Laični svetovalci
Za uspešnejšo pomoč ljudem v stiski nameravamo v jeseni začeti s 120 urnim seminarjem. V tem programu bi želeli iz vsake ŽK imeti vsaj po enega sodelavca.

Projektno vodenje ŽK
Posamezne ŽK naredijo veliko dobrega neposredno z ljudmi v stiski. Ker pa na naše domove pritiska veliko materialno pomanjkanje, želimo tudi na tem področju priti ljudem naproti. Nekatere ŽK so na tem področju zelo uspešne. Te njihove bogate izkušnje želimo na delavnicah predstaviti »mlajšim« ŽK.

Evropska hrana
Po programu ARSKTRP je predvideno pomladansko in jesensko razdeljevanje evropske hrane (april, september). Za leto 2008 smo prijavili 7.025 potencialnih uporabnikov. Za leto 2009 pa bomo prijavili 8.500 potencialnih uporabnikov.

Osrednje letno izobraževanje
Konec oktobra načrtujemo v Veržeju osrednje dvodnevno izobraževanje.

Teden karitas
bo potekal od 23. do 29. novembra

Romanje na Ponikvo bo 25. novembra.

Mladi - dijaki iz Dvojezične srednje šole Lendava, Gimnazije Murska Sobota in Ljutomer so v lanskem Tednu Karitas sodelovali z obiskom koncerta Slovenskega klica dobrote v Celju in z zbiranjem sredstev za Alenko, Tamaro in Timoteja in Jerneja (invalidi iz vseh treh dekanij). Te dobre in pozitivne izkušnje želimo nadgraditi s povabilom še na drugih srednjih šolah.

Škofijski klic dobrote bo 29. novembra 2009.
Pripravlja ga dekanija Murska Sobota. Bogate izkušnje iz lanskega leta želimo nadgraditi s povabilom mladih k sodelovanju. Posebej želimo skupaj opredeliti namen. Če bi bilo le mogoče, bi s tem zelo uveljavljenim regijskim kulturno dobrodelnim koncertom nagovarjali vedno celotno območje naše škofije. Za to po lanskih dobrih izkušnjah moramo imeti v programu reševanje večjih – konkretnih stisk družin iz vseh treh dekanij.


Sedež: Martjanci 71, 9221 MartjanciTelefon: 02 538 11 50, Epošta: TRR 24900-9010038385, Predsednik: Jože Hozjan, 041 797 677, Generalni tajnik: Jožef Kociper, 031 538 028, 

Škofija Murska SobotaŠkofija Murska SobotaŠkofija Murska SobotaŠkofija Murska SobotaŠkofija Murska Sobota

Napovednik


 torek, 08.12.2020 - sreda, 08.12.2021

Leto svetega Jožefa

Papež z apostolskim pismom Patris corde napovedal Leto svetega Jožefa več ...


 petek, 19.03.2021 - sobota, 26.06.2021

Začetek Leta družine

Papež Frančišek napovedal začetek Leta družine Amoris Laetite več ...


 nedelja, 06.06.2021 - nedelja, 27.06.2021

Priprava na zakon

Priprava na zakon v juniju 2021 v škofiji Murska Sobota preko zooma več ...


 petek, 25.06.2021

Obletnica

Obletnica rojstva in krsta Božjega služabnika Danijela Halasa. več ...


 sobota, 26.06.2021 - torek, 29.06.2021

Celonočna molitev

za nove duhovne poklice več ...


 nedelja, 01.08.2021 - petek, 06.08.2021

Romanje mladih na Mladinski festival v Medžugorje

Od 1. do 6. avgusta 2021 več ...

Celotni seznam napovedi