Škofija Murska Sobota
Škofija Murska Sobota

SPLETNE POVEZAVE ŽUPNIJ

MISEL DNEVA

"Kdor duhovnika kritizira, ga opravlja, tudi če je kriv, ne dela Bogu v čast, ne podpira svete Cerkve, temveč ravno narobe, razširja pohujšanje."B. sl. Danijel Halas

Božja beseda


Vir: www.hozana.si

ANKETA

Pod katerim geslom obhajamo 100-letnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom?
  Prekmurje živi
  V srcu Prekmurja
  Zlati mostovi
  Skupaj čez zlati most
  Odprite vrata Kristusu
  Stopinje do ljudi
rezultati anket

Prvi soboški škof

Življenjepis

Gospod škofMarjan Turnšek se je rodil 25. julija 1955 v Celju. Leta 1974 je maturiral na Celjski gimnaziji in se vpisal na Teološko fakulteto v Ljubljani, kjer je leta 1981 diplomiral in bil tudi posvečen v duhovnika. Nato je štiri leta služboval kot kaplan v župniji Sv. Martina v Velenju.
Podiplomski študij je nadaljeval v Rimu na Papeški univerzi Gregoriana. Magisterij je dosegel leta 1987, doktorat pa 1990 z doktorsko disertacijo Cerkev in zakramenti v teologiji predkoncilskega obdobja in v odlokih drugega vatikanskega cerkvenega zbora: Raziskava o odnosu med teologijo o zakramentih in naukom o Cerkvi; v tem času pa je diplomiral tudi iz bibliotekonomije na Bibliotheca apostolica Vaticana.
Od leta 1990 dalje je kot znanstveni sodelavec na Kongregaciji za zadeve svetnikov sodeloval pri pripravi beatifikacije Antona Martina Slomška (1999) zlasti na področju dodatnega raziskovanja in strokovnega predstavljanja njegovega lika širši javnosti, kot zunanji strokovni sodelavec pa še naprej sodeluje pri postopku za njegovo kanonizacijo. Od leta 1993 je član združenja Europäische Gesellschaft für katholische Theologie. Od leta 1990 z rednimi in izbirnimi predavanji, vajami in seminarji s področja sistematične (dogmatične) teologije kot profesor deluje na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani na enoti v Mariboru. Sodeloval je pri nastajanju in izvajanju Šole za animatorje, ki je razširjena po vsej Sloveniji in pri nastajanju učbenikov za predmet vera in kultura na cerkvenih katoliških gimnazijah. Leta 1994 je bil imenovan za rektorja bogoslovnega semenišča v Mariboru, leta 1999 pa za kanonika tamkajšnjega stolnega kapitlja.
Z raznimi predavanji in prispevki je sodeloval na številnih tečajih, seminarjih in strokovnih simpozijih za študente in izobražence, tudi v Murski Soboti, ter za zdravstvene in pedagoške delavce. Pogosto predava po župnijah za različne skupine o teoloških temah.
Med leti 1995?2005 je pogosto sodeloval v radijskih in televizijskih oddajah ? bodisi na nacionalnih programih radia in televizije tako na zasebnih kot tudi lokalnih postajah, še posebej na radiu Ognjišče.
7. aprila ga je papež Benedikt XVI. z bulo (glej slika spodaj) imenoval za prvega škofa v Murski Soboti. Posvečen je bil 25. junija v soboški cerkvi sv. Nikolaja, ki je takrat z razglasitvijo škofije v Murski Soboti postala tudi stolnica. Za svoje škofovsko geslo si je izbral besede Svetega pisma: "Bog je ljubezen" (1 Jn 4,16).
28. novembra 2009 je papež Benedikt XVI. msgr. dr. Marjana Turnška imenoval za nadškofa pomočnika v Mariboru, za njegovega naslednika pa imenoval mariborskega pomožnega škofa msgr. dr. Petra Štumpfa. Umestitev novega škofa je bila 10. januarja 2010, ko so se  duhovniki, redovniki, redovnice in laiki zahvalili prvemu škofu msgr. dr. Marjanu Turnšku in se od njega poslovili.Papeška bula

Papeževa bula oz. pismo, s katero je imenoval msgr. dr. Marjana Turnška za škofa.

Prevod papeževe bule v slovenski jezik
TUKAJ.
Škofov grb
Škofov grbŠkofov grb


Razlaga grba
Grb je razdeljen na dve polji: zgornje rdeče in spodnje modro. To sta dve ikonski barvi: rdeča pomeni Božje, modra človeško. Cerkev in vsaka služba v njej, tudi škofovska, ima Božjo in človeško razsežnost. Na rdečem polju je tako imenovani kalvarijski ali stopničasti križ, pod katerim sta navadno upodobljena Marija in evangelist Janez, v vzhodni različici pa Marija in Janez Krstnik, ki ju simbolizirata dve zvezdi. Križ torej simbolizira dogodek Jezusove smrti na Kalvariji, ki je najizrazitejše zemeljsko izražanje Božje ljubezni do človeka. Bog je gotovo svojo ljubezen do človeka najmočneje izrazil na človeški način na veliki petek ob treh popoldne na Kalvariji. Ta ikonografija je v najtesnejši povezavi z mojim škofovskim geslom, ki se glasi: ?Bog je ljubezen?, hkrati pa je takšna izvedba križa na slovenskih tleh tudi značilna za pokrajini na obeh bregovih Mure.
Spodnje modro polje samo zase simbolizira Marijo, saj je modra barva v naši kulturi prav marijanska. Marijo kot Zvezdo danico in Morsko zvezdo poznamo iz krščanskih molitev. Tako polje izraža ozadje mojega imena, ki v osnovi gotovo nosi Marijin koren. Čisto na koncu lahko v treh zvezdah skupaj prepoznamo tudi celjske zvezde, ki so tudi v grbu celjske škofije, ki je sedaj moja rojstna škofija.
Glede izbire gesla pa morda tole: v zadnjih letih sem kot teolog večkrat razglabljal in pisal o Božji ljubezni. Nekaj mesecev pred mojim imenovanjem je papež Benedikt XVI. izdal svojo prvo okrožnico prav pod tem naslovom in s to tematiko. Ko sem se kakšen dan po imenovanju zavedel, da sem bil imenovan za škofa 7. aprila, ki je po trenutnih izsledkih strokovnjakov najbolj verjetni datum Jezusove smrti (leta 30), mi ni ostala nobena druga izbira. V tem geslu sem se prepoznal kot riba v vodi.

Narava škofovske službe
(napisal dr. Andrej Saje tiskovni predstavnik SŠK)
1. Narava škofovske službe
Škofje so nasledniki apostolov(1), najtesnejših Jezusovih učencev in sodelavcev. S škofovskim posvečenjem škofje sprejmejo posvečevalno, učiteljsko in vodstveno službo(2) .
2. Trojna narava škofovske službe
Škofovsko posvečenje podeljuje polnost zakramenta svetega reda. Prvo stopnjo zakramenta svetega reda prejmejo diakoni, drugo stopnjo duhovniki, tretjo, najvišjo stopnjo pa le škofje. Škofovsko posvečenje podeljuje skupaj s posvečevalno službo tudi službi učiteljstva in vodstva. Diakonsko, duhovniško in škofovsko posvečenje se podeljuje s polaganjem rok, kjer kandidat po klicanju Svetega Duha in po polaganju škofovih rok prejme neizbrisno znamenje ? zakrament svetega reda. Škof opravlja posvečevalno službo, ki se kaže predvsem v podeljevanju njemu pridržanih zakramentov sv. birme in zakramenta sveta reda, to je diakonata, prezbiterata in episkopata. Škofova naloga v službi učitelja je predvsem oznanjevanje Božje besede, ki se kaže v pridiganju in skrbi za pristno poučevanje krščanskega nauka, škof v vodstveni službi pa je pastir zaupanega ljudstva.
3. Imenovanje škofov je pridržano papežu
Škofe imenuje ali zakonito izvoljene potrdi papež. V postopku za imenovanje novega škofa mora papeški odposlanec (apostolski nuncij) zbrati podatke o treh kandidatih, ki jih je treba predlagati apostolskemu sedežu. Apostolskemu sedežu poleg predlaganih kandidatov sporoči svoje osebno mnenje, mnenja škofov v cerkveni pokrajini (metropoliji) ter stališča izbranih duhovnikov in laikov, ki so jim v krajevni Cerkvi (škofiji) zaupane posebne naloge in se odlikujejo po modrosti. Civilna oblast nima pravice ali privilegija izbire, imenovanja, predlaganja ali odločanja o škofih.
4. Krajevni in naslovni škofje(3)
Škofje, ki jim je zaupana skrb za kako škofijo, se imenujejo krajevni(4), drugi pa se imenujejo naslovni(5). Pomožni škofje so glede na pastoralne potrebe v škofiji imenovani na prošnjo krajevnega škofa. Krajevnemu škofu pomagajo pri vodstvu škofije in ga nadomeščajo, če je odsoten ali oviran.
5. Naloge krajevnega škofa
Kdor je povzdignjen v škofovstvo, prevzame škofijo v treh mesecih po prejemu apostolskega pisma. Kandidat, ki še ni škof, mora prejeti škofovsko posvečenje in sicer preden škofijo vzame v posest. Pred nastopom službe izpove vero in priseže zvestobo apostolskemu sedežu. Krajevni škof ima v zaupani škofiji redno, lastno in neposredno oblast, ki se zahteva za izvrševanje njegove pastirske službe. Škof vzame škofijo v kanonično posest, takoj ko v isti škofiji sam ali po pooblaščencu v navzočnosti kanclerja kurije, ki o tem sestavi zapisnik, zboru svetovalcev pokaže apostolsko pismo. Zelo se priporoča, da se prevzem v kanonično posest v navzočnosti klera in ljudstva opravi v stolnici med bogoslužnim opravilom. Ko krajevni škof osebno pogosto pridiga, vernikom razlaga in osvetljuje verske resnice, ki jih morajo verovati in v nraveh uresničevati; skrbi tudi, da se vestno izpolnjujejo cerkvenopravni predpisi o službi besede, zlasti o homiliji in katehetski vzgoji, tako da se vsem posreduje ves krščanski nauk. S sredstvi, ki se zdijo primernejša, varuje neokrnjenost in enotnost obveznega verovanja, priznavajoč potrebno svobodo nadaljnjemu raziskovanju resnic. Ko se krajevni škof zaveda, da je dolžan dajati zgled svetosti v ljubezni, ponižnosti in preprostosti življenja, si z vso močjo po lastni poklicanosti prizadeva pospeševati svetost vernikov in si kot glavni oskrbnik Božjih skrivnosti nenehno prizadeva, da bodo verniki, ki so zaupani njegovi skrbi, z obhajanjem zakramentov rasli v milosti in spoznavali ter živeli velikonočno skrivnost. Potem ko je krajevni škof vzel škofijo v posest, vsako nedeljo in na druge v svoji regiji zapovedane praznike opravi mašo za sebi zaupano ljudstvo. V stolnici ali kaki drugi cerkvi svoje škofije pogosto predseduje obhajanju evharistije zlasti na zapovedane praznike in ob drugih slovesnostih. Krajevnega škofa veže zakon osebne rezidence v škofiji, kar pomeni, da more biti le iz upravičenega razloga neprekinjeno ali s prekinitvijo odsoten iz škofije največ en mesec, če je le poskrbljeno, da zaradi njegove odsotnosti škofija ne bo trpela kakšne škode. Iz škofije naj ne bo odsoten na božič, v velikem tednu, na veliko noč, binkošti in Rešnje telo razen iz tehtnega in nujnega razloga. Krajevni škof je vsakih pet let papežu poda poročilo o stanju škofije, ki mu je zaupana, v obliki in času, ki ga določi apostolski sedež. Krajevni škof v istem letu, ko poda poročilo papežu, pride v mesto Rim, kjer počasti grobova apostolov Petra in Pavla in se predstavi rimskemu papežu. Krajevni škof, ki je izpolnil petinsedemdeseto leto starosti, je naprošen, naj da odpoved službi papežu. Škof, čigar odpoved službi je bila sprejeta, ohrani naslov upokojenega škofa svoje škofije in more, če to želi, ohraniti sedež bivanja v tej škofiji. Škofovska konferenca mora skrbeti, da se uredi ustrezno in dostojno vzdrževanje škofa, ki se je odpovedal službi, upoštevajoč prvenstveno obveznost, ki veže škofijo, kateri je ta služil. Škofovski sedež se izprazni s smrtjo krajevnega škofa, z odpovedjo, ki jo je rimski papež sprejel, s premestitvijo in z odvzemom.
6. Metropolit
Metropolit je nadškof, ki predseduje cerkveni pokrajini, njegove pravice in dolžnosti določajo kann. 435?438 ZCP. V podrejenih škofijah ima metropolit pravico nadzorovati, da se natančno ohranja vera in cerkvena disciplina sicer pa v teh škofijah nima vodstvene oblasti. V treh mesecih po prejemu škofovskega posvečenja, ali če je bil že posvečen, po kanoničnem prevzemu škofije, je papeža dolžan prositi za palij, ki je znamenje oblasti, katero ima metropolit po pravu v cerkveni pokrajini v občestvu z rimsko Cerkvijo.

opombe:
1 Prim. Dogmatično konstitucijo o Cerkvi ? C 18 in C 20 ter Odlok o pastirski službi škofov v Cerkvi (Christus Dominus) ? Š 2.
2 O naravi škofovske službe spregovori druga knjiga Zakonika cerkvenega prava z naslovom Hierarhična ureditev Cerkve, predvsem njen drugi oddelek. Prim. ZCP kann. 375?430.
3 Zakonik cerkvenega prava o škofih na splošno govori v kann. 375?380, o krajevnih škofij v kann. 381?402, o naslovnih škofih pa v kann. 403?411.
4 Krajevni škof (ordinarij) v škofiji je lahko en sam. V Cerkvi na Slovenskem so to msgr. Metod Pirih, msgr. Alojz Uran, msgr. Franc Kramberger, msgr. Andrej Glavan, msgr. Anton Stres in msgr. Marjan Turnšek. Msgr. Alojzij Šuštar je upokojeni ljubljanski nadškof in metropolit.
5 Pomožnih škofov v posamezni škofiji je glede na pastoralne potrebe lahko več. V Cerkvi na Slovenskem so to msgr. Jurij Bizjak v koprski škofiji, msgr. dr. Anton Jamnik v ljubljanski nadškofiji ter msgr. Jožef Smej in v mariborski škofiji.

Mariborski nadškof metropolit msgr. dr. Marjan Turnšek

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/q1ue8N4FvIQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ankete

Pod katerim geslom obhajamo 100-letnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom?

Prekmurje živi  2  1%
V srcu Prekmurja  3  2%
Zlati mostovi  9  8%
Skupaj čez zlati most  89  83%
Odprite vrata Kristusu  1  0%
Stopinje do ljudi  3  2%
Skupaj glasov:  107  

Ostale ankete


12.03.2018Kako je naslov križevega pota Slovencev ob Muri, avtorja Lojzeta Kozarja ml.?
05.12.2017Naslovnico Stopinj 2018 krasi fotografija župnijske cerkve iz:
04.04.2017O čem govorijo Zlata zrna v 97. številki škofijskega glasila Poti k Bogu?
13.01.2017Kdo je avtor članka v Stopinjah 2017 z naslovom Človekova pot svetosti?
17.11.2016Kako je naslov akademije ob 10. obletnici škofije?
18.08.2016Kako je naslov razstave ob 10. obletnici škofije?
09.04.2016Kje bo sklepna slovesnost ob škofijskem misijonu?
05.02.2016Kdaj bo slovesnost ob 10-letnici škofije Murska Sobota?
16.12.2015Katera cerkev je na naslovnici Stopinj 2016?
29.08.2015Kdaj se bo začel škofijski misijon?
10.04.2014Geslo škofijskega misijona je:
06.02.20148.obletnica ustanovitve škofije bo:
18.12.2013Kdo je avtor članka z naslovom Od kod izraz zmožna Gospa vogrska?, ki je objavljen v Stopinjah 2014?
25.11.2013Kdaj praznujemo 100-letnico Novin?
01.07.2013Kje je osrednje Marijino svetišče v soboški škofiji?
25.03.2013Kje bo osrednja vseslovenska slovesnost ob 1150-letnici prihoda sv. Cirila in Metoda v naše kraje
12.12.2012Katere po vrsti so STOPINJE 2013?
06.12.2012Kdaj bo potekal škofijski misijon?
29.10.2012Kje bo potekal letošnji Škofijski klic dobrote?
07.09.2012Na ravni vesoljne Cerkve se 11. oktobra 2012 začne:
14.08.2012Kdo je vodil slovesnost v Turnišču ob sklepu Klarinega leta?
27.07.2012Sklep čigavega leta bomo obhajali v nedeljo, 12. avgusta 2012?
25.04.2012Kateri župnijski zavetnik je predstavljen v 75. št. Poti k Bogu?
13.04.2012Kje bo 21. aprila 2012 potekal Škofijafest?
23.03.2012Katero obletnico ustanovitve Škofije Murska Sobota praznujemo 7. aprila 2012?
13.02.2012V katerem kraju naše škofije bodo svoje poslanstvo opravljale sestre klarise?
23.01.2012Na katero versko revijo ali časopis ste naročeni?
16.01.2012Kje bo potekalo ekumensko srečanje v soboto, 21. januarja 2012?
09.01.2012Kje bo potekalo letošnje škofijsko srečanje kolednikov?
16.12.2011Kje je bilo letošnje škofijsko advetno srečanje mladih?
21.11.2011Kje je bil 19.11. blagoslovljen kip Jožefa Klekla ml.?
28.09.2011Kdaj ste nazadnje prebrali kakšno knjigo?
12.09.2011Koliko časa v vaši družini posvetite skupni molitvi?
24.08.2011Kje bo v soboto, 10.9.2011 potekal škofijski molitveni dan za duhovne poklice?
22.08.2011Katera župnija pripravlja Halasov shod 21.9.2011?
04.07.2011V katerem kraju je cerkev Marijinega Vnebovzetja?
14.06.2011Kje je bil rojen Božji služabnik Danijel Halas?
19.04.2011Kje bo letos potekala binkoštna vigilija?
08.03.2011V katerem kraju, ki je povezan z Božjim služabnikom Danijelom Halasom, je postavljen križev pot?
15.01.2011Kako se imenuje glasilo murskosoboške škofije?
27.12.2010Kje bo škofijsko srečanje kolednikov v soboto, 15. januarja 2011?
20.11.2010Kaj se začenja 28. novembra 2010?
08.10.2010Koliko skrivnosti ima rožni venec?
18.09.2010Kako je ime voditelju Pastoralne službe v škofiji Murska Sobota?
02.08.2010Kdo je avtor prispevka v Stopinjah 2010 Blagor tebi, Blatenski Kostel?
01.07.2010Katera župnijska cerkev je posvečena sv. Heleni?
28.05.2010Kdo je letošnji novomašnik iz MS škofije?
10.04.2010Letos je 100-letnica rojstva katerega znanega duhovnika?
17.03.2010Kdaj bo škofijski evharistični dan?
17.02.2010Kako se imenuje prvi dan postnega časa?
18.01.2010Kakšno je geslo novega soboškega škofa msgr. dr. Petra Štumpfa?
04.01.2010Katera cerkev krasi naslovnico Stopinj 2010?
30.11.2009Kaj je geslo prvega soboškega škofa in novoimenovanega mariborskega nadškofa pomočnika msgr. dr. Marjana Turnška?
22.11.2009Kaj je geslo tedna Karitas (22.-29.11.2009)?
15.11.2009Kaj je Goran Merica postal v nedeljo, 15. novembra 2009?
03.11.2009Po katerem duhovniku se imenuje Dom starejših v Beltincih?
03.10.2009Kje je na ogled razstava Boj proti veri in Cerkvi?
16.09.2009Kdo je zavetnik učiteljev, vzgojiteljev, kmetov...?
05.09.2009Kdaj bo Slomškovo slavje v Mariboru?
20.08.2009Kaj pomeni svetopisemska kratica: Rim?
04.08.2009Kje bo škof msgr. dr. Marjan Turnšek vodil slovesnost na praznik Marijinega Vnebovzetja?
05.07.2009Kdaj je umrl sv. Metod, zavetnik škofije Murska Sobota?
15.06.2009Komu je posvečena stolnica v Murski Soboti?
18.05.2009Kako se imenuje pobožnost v mesecu maju v čast Božji materi Mariji?
20.04.2009Kateri župnijski zavetnik je predstavljen v 63. številki Poti k Bogu?
27.03.2009Kako se imenuje prireditev za mlade, ki bo v soboto, 18. aprila v Murski Soboti?
23.02.2009Kakšen naslov je nosil letošnji 39. katehetski simpozij, ki je potekal tudi v Kančevcih.
16.01.2009Kakšen dogodek je bil 11. januarja 2009 v stolnici ?
25.11.2008Kakšna je najprimernejša barva sveč na adventnem venčku?
28.10.2008Kaj praznujemo 1. novembra
21.09.2008Katerega leta je bil škof Slomšek razglašen za blaženega?
09.09.2008Se boste udeležili molitvenega denva za duhovne poklice v Turnišču v soboto, 13. septembra?
25.08.2008Koliko let je Avguštinova mati Monika zvesto molila za spreobrnjenje svojega sina?
21.07.2008Kdo je zavetnik murskosoboške škofije ?
26.06.2008V katerem kraju je murskosoboška škofija praznovala svojo drugo obletnico?
17.06.2008V katerem kraju v Sloveniji je od 12. do 22. junija milostni kip Fatimske Marije?
29.04.2008Kdaj in kje bo Slovenski pastoralni dan?
22.04.2008Ali ste že prejeli zakrament sv. birme?
02.04.2008Ali verujete v Jezusa Kristusa?
21.03.2008Kdo je snel Jezusovo telo s križa?
10.03.2008H kateremu kraju se je Jezus že bližal, ko je začela vsa množiča učencev z močnim glasom veselo hvaliti Boga in govoriti: Blagoslovljen kralj...? (pravilen odgovor išči v Lk 19)
03.02.2008Kdaj začnemo postni čas?
27.01.2008Kakšno nedeljo smo praznovali 27.01.2008
06.01.2008Kako je naslov zbranim delom Danijela Halasa?
19.12.2007Kakšna se vam zdi škofijska internetna stran?
08.12.2007Kateri svetnik je v 4. stoletju opeval Devico Marijo kot »polno milosti, vso čisto, vso brezmadežno, vso brez krivde«?
25.11.2007V kateri župniji bo Klic dobrote za murskosoboško škofijo?
18.11.2007Teden od 18.-24. novembra se glasi:
01.11.2007Kdaj smo bili zaznamovani v Jezusa Kristusa? (odgovor najdete v škofovi pridigi na praznik vseh svetih).
23.10.2007V kateri župniji je murskosoboška škofija slovesno praznovala misijonsko nedeljo?
18.09.2007Katera župnija je letos praznovala 200 letnico?
04.08.2007Katero božjepotno cerkev bo škof Turnšek v mesecu avgustu razglasil za osrednje romarsko središče?
23.07.2007Katero obletnico posvetitve cerkve obhaja 26. julija 2007 stolna cerkev sv. Nikolaja v M. Soboti?
25.06.2007H kakšni molitvi je škof Turnšek povabil vernike v zahvali ob koncu sv. maše na slovesnoti prve obletnice škofije? (pravilen odgovor najdete na tej spretni strani)
02.06.2007Kako imenujemo pobožnost na čast Jezusovemu Srcu?
11.05.2007Ali obiskujete šmarnice?
01.05.2007V maju častimo Devico Marijo z
19.04.2007Kako je naslov prve okrožnice papeža Benedikta?
09.04.2007Kako je bilo ime enemu izmed učencev, ki sta šla v Emavs?
06.04.2007Katere so Jezusove zadnje besede na križu?
04.04.2007Katera tri olja škof blagoslovi oz. posveti?
24.03.2007Teden družine:
13.03.2007Katere so tri Božje kreposti?
17.02.2007Kako se imenuje prvi dan posnega časa?
Škofija Murska SobotaŠkofija Murska SobotaŠkofija Murska SobotaŠkofija Murska SobotaŠkofija Murska Sobota

Napovednik


 torek, 01.01.2019 - torek, 31.12.2019

Dom duhovnosti Kančevci - program

v letu 2019 več ...


 torek, 01.01.2019 - sreda, 01.01.2020

Duhovna oskrba v soboški bolnišnici

Bolnišnični kaplan  je na voljo v nujnih primerih na tel. št. 070 79 79 67 več ...


 sobota, 09.03.2019 - ponedeljek, 09.12.2019

PRIPRAVA na zakon

Priprava na zakon v Škofiji Murska Sobota več ...


 sreda, 11.09.2019 - torek, 11.08.2020

Dogodki za družine

v pastoralnem letu 2019-20 več ...


 sreda, 13.11.2019

Simpozij

Škofija Murska Sobota v letu 2019 obhaja 100-letnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. več ...


 nedelja, 17.11.2019

Muzikal Dober in nezlomljiv

Premierna uprizoritev bo v nedeljo, 17. novembra 2019 ob 14.00 v kulturnem domu v Beltincih. več ...


 sobota, 23.11.2019

Študijsko srečanje za člane ŽPS

Škofijsko srečanje ŽPS v Dobrovniku več ...


 sobota, 23.11.2019

3. maša za mlade

v Murski Soboti več ...


 nedelja, 24.11.2019 - četrtek, 28.11.2019

25-letnica Radia Ognjišče

napoved dogodkov več ...


 sobota, 30.11.2019

Škofijsko adventno srečanje ministrantov

Adventno srečanje ministrantov in škofijski ministrantski kviz 2019 več ...

Celotni seznam napovedi